Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Şanlı Yavuz Ve Midilli

Şanlı Yavuz Ve Midilli

Şanlı Yavuz Ve Midilli

Yazarlar: Th. Kraus, Karl Dönitz

Çevirenler: Mehmet Çağrı, Güray Yalavaç

Demir Yayınları

269 Sayfa

Boyut: 12.9 x 19.5

Karton Kapak – 3. Hamur

1974

Kitap Hakkında

Giriş

Bu kitap, Almanların Göben (sonra bizim YAVUZ) savaş kruvazörü ile Breslau (sonra bizim MİDİLLİ) hafif kruvazörünün, Birinci Cihan Savaşı patlak verdiği zaman bulundukları Orta Akdenizden nasıl kaçıp Türkiye’ye sığındıklarını ve sonra Türk bayrağı altında Ruslara karşı nasıl savaştıklarını anlatıyor.

Kitap iki kısımdır: Birinci kısım, Göben’in bir subayı tarafından anlatılıyor. İkinci kısım ise, o zaman Breslau’da, (Midilli’de) üsteğmen olan Karl Dönitz tarafından anlatılmaktadır. Kitabın yazıldığı sırada yarbay olan bu Karl Dönitz, İkinci Dünya Savaşında Alman denizaltılarının kumandanı olmuş, sonra Alman Deniz Kuvvetleri Kumandanı ve sonra savaşın nihayetinde Hitler’in vasiyeti gereğince, Almanya’nın devlet başkanı olmuştur.

Kitapta anlatılan hadiseler sırasında her iki gemi de yepyeniydi. Göben savaş kruvazörü, 28 Mart 1911’de Hamburg’ta Blohm und Voss tezgahlarında denize indirilmişti. 23.000 tonluktu. 10 tane 28 santimlik, 12 tane 15 santimlik, 12 tane 8,8 santimlik topu, ayrıca 4 tane torpido kovanı vardı. Sürati 28 mil, uzunluğu 186 metre, mürettebatı 1013 kişi idi.

Breslau hafif kruvazörü 16 Mayıs 1911′ de Baltık Denizinde, Stettin’de, Vulkanwerft tezgahlarında denize indirilmişti. 4550 tonluktu. 12 tane 10,5 santimlik topu ve iki tane torpido kovanı vardı. Sürati 27,6 mil, uzunluğu 136 metre, mürettebatı 373 kişi idi.

Her iki gemi de teknik ve kalite bakımından o yıllarda kendi sınıflarında en üstün sayılıyorlardı.

Savaş birden bire patlak verdiği zaman anavatan sularından uzaklarda bulunan bu iki gemi, Tuğamiral Souchon’un kumandasında Almanların Akdeniz filosunu teşkil ediyordu ve Adriyatik Denizinin en kuzeyindeki Avusturya’nın Pola deniz üssünden hareket etmiş bulunuyorlardı.

Kitapta hadiselerin daima ve yalnız Almanlarm duygu ve düşüncelerine göre değerlendirilmekte oluşu ve Türklere ait hükümlerde bazan büyük bilgi eksiklikleri görülmesi, zaman zaman biz Türklerce yadırganacak derecelere varmaktadır. Ama bu durum da, esere, bir tarih vesikası olarak düşündürücü bir özellik veriyor.

Kitaptaki fotoğraflar eserin Almanca aslından alınmıştır ve şimdiye kadar Türkiye’de hiç yayınlanmamıştır. Hareket ve savaş sahnelerini tespit eden fotoğraflar tarihi vesika mahiyetindedir.

Çevirenler : M. Çağrı – G. Yalavaç

İçindekiler:

-Giriş

-Birinci Kısım – Şanlı Yavuz 9-106

1-Durum ciddileşiyor 11

2-Savaş için denize açılıyoruz 20

3-Cezayir kıyısında 25

4-İngiliz zırhlı kruvazörleriyle yarış 29

5-Çörçil ne diyor? 40

6-“Tarafsız” Mesina’da geçen 33 saat 45

7-Denize açılıyoruz 52

8-Takip yeniden başlıyor 62

9-İngilizlerin son tedbirleri 71

10-Ege Denizinde dolaşıyoruz 77

11-Çanakkale’de 84

12-Türk Donanmasına katılıyoruz 92

-İkinci Kısım- Midilli 107-260

13-İstanbul’da 109

14-“Elinizde geleni yapınız” 112

15-Novorossisk’e hücum 119

16-Karadeniz’in doğu köşesinde 129

17-Nihayet düşmanla karşılaşıyoruz 137

18-Düşman gözüyle Yavuz ve Midilli 150

19-Kış savaşları 162

20-Rusların yortusu 178

21-Noel gecesinde çatışma 190

22-Ruslar fırsatı kaçırıyor 192

23-Rus filosuyla çarpışma 201

24- Limanda geçen günler 210

25-Kömür yolunu koruyoruz 219

26-“İmparatoriçe Mariya”nın ateşi altında 228

27-Düşmanı nasıl elden kaçırık? 246

28-Son akın 251

-Ek Bölüm – 1914’te Türk Ve Rus (Karadeniz) Donanmaları 261-269

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI