Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim‐Öğretim

Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim‐Öğretim

Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim‐Öğretim

Editör: Mustafa Kaymakçı

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları

263 Sayfa

ISBN: 978‐605‐85998‐5‐7

2022

(görsel ve bilgi: rodosistankoyturkleri.org.tr)

Kitap Hakkında

Onikiada’nın Yunanistan’a verilmesiyle Rodos ve İstanköy Türklerinin ortaya çıkan dramı, giderek dayanılmaz bir durum almıştır. Adalarda yaşamakta olan Türkler, bir kültürel soykırım aşamasındadır.

Yunan hükümetleri, Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türkleri, Türk kimliğiyle kabul etmemektedir. Etmediği için de bu kimliklerini öne çıkaranları değişik araçlar kullanarak cezalandırmakta ve korkutmaktadır. Türkçe eğitim-öğrenim hakları 1972 yılında ellerinden alınmıştır. AB yurttaşları olan Türkler ana dillerini öğrenmekten mahrum bırakılmıştır.

“Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim‐Öğretim” kitabı bu bağlamda iki temel amaca yönelik olarak kaleme alınmıştır.

Birinci amacı; “Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Osmanlı, İtalya/Almanya/Britanya ile Yunanistan Döneminde de 1972 yılına değin Türkçe Eğitim ve Öğretim olduğu konusunda uluslararası ve Türkiye kamuoyunda farklılık yaratmaya yöneliktir.

İkinci amacı ise; “Rodos ve İstanköy’deki iki dillilik temelinde Türkçe Eğitim-Öğretim verecek okulların yeniden açılmasını sağlayacak girişimlere toplumsal ve siyasal olduğu kadar bilimsel bir zemin hazırlamaktır.

Kitap, birbirini izleyen dokuz bölümden oluşmaktadır. Sırasıyla; “Rodos ve İstanköy Kısa Tarihi”, “Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Kimlik-Anadil ve Okul İlişkisi”, “Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Osmanlı Dönemi Eğitim-Öğretim”, “Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda İtalya/Almanya/Britanya Dönemi Eğitim-Öğretim”, “Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Yunanistan Dönemi Eğitim-Öğretim”, “Rodos Türklerinin Kültürel Aidiyeti: Adada ‘Eski Yazı-Türkçe’ Kültür ve Edebiyat”, “Rodos ve İstanköy Türk Okullarının Mimari Özellikleri ve Tarihçesi”, “Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları” ve “Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Kısa Tarihçesi”dir. (Arka Kapaktan)

Bağlantı:

https://rodosistankoyturkleri.org.tr/wp-content/uploads/2022/08/TURKCE-RODOS-VE-ISTANKOY-TURKCE.pdf

 

İçindekiler

-ÖNSÖZ VII

-GİRİŞ – Mustafa Kaymakçı 1

BİRİNCİ BÖLÜM – Rodos ve İstanköy Kısa Tarihi – Necdet Hayta 7

İKİNCİ BÖLÜM – Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Kimlik-Anadil ve Okul İlişkisi – Cihan Özgün 25

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Osmanlı Dönemi Eğitim-Öğretim – Olcay Pullukçuoğlu YapucuMustafa Kaymakçı 41

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda İtalya/Almanya/Britanya Dönemi Eğitim-Öğretim – Meryem Orakçı ‐ Mustafa Kaymakçı 63

BEŞİNCİ BÖLÜM – Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Yunanistan Dönemi Eğitim-Öğretim – Nilüfer Erdem ‐ Mustafa Kaymakçı 101

ALTINCI BÖLÜM – Rodos Türklerinin Kültürel Aidiyeti: Adada ‘Eski Yazı-Türkçe’ Kültür ve Edebiyat – Oğuz Karakartal 145

YEDİNCİ BÖLÜM – Rodos ve İstanköy Türk Okullarının Mimari Özellikleri ve Tarihçesi – Neval Konuk Halaçoğlu 161

SEKİZİNCİ BÖLÜM – Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları – Mustafa Kaymakçı 207

DOKUZUNCU BÖLÜM – Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Kısa Tarihçesi – Mustafa Kaymakçı 241

-Yazarlar  259

-Teşekkür  263

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI