Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Piri Reis'in Hayatı Ve Eserleri

Piri Reis'in Hayatı Ve Eserleri

Piri Reis'in Hayatı Ve Eserleri

Yazar: Afet İnan

Türk Tarih Kurumu Yayınları

118 Sayfa

ISBN: 978-975-16-0443-9

Boyut: 13.5 x 19.5

Karton Kapak – Kitap Kağıdı

2008

(görsel: ttk.gov.tr, bilgi: ttk.gov.tr, kitapyurdu.com)

İçindekiler:

ÖNSÖZ       (Şubat 1974)
BİR ÖNERİ
YENİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ (Ekim 1983)


I – TÜRK – OSMANLI  İMPARATORLUĞU
KURULUŞ    VE    YÜKSELİŞ    DEVRİ     (XIV-XVL
YÜZYILLAR)   


1) Türk – Osmanlı İmparatorluğunun XVI. Yüz¬yılda Kıtalar Üzerinde ve Denizlerdeki Egemenliği
2) Yeni Dünyanın (Mundus Novus) Amerika’nın keşfi olayı  


II – PİRÎ REİS’İN HAYATI VE ESERLERİ
1) Piri Reis’in hayatı (Biyografyası) (1470?-1554)
2) Kitab-ı Bahriye, Ege ve Akdeniz klavuzu
3) Pirî Reis’in birinci dünya haritasından Amerika (H. 919-M. 1513)
4) Pirî Reis’in ikinci dünya haritası, Kuzey Amerika (H. 935-M. 1528)
5) Tarihte bilinen en eski haritalar ve Pirî Reis’in haritalarının XVI. Yüzyıldaki eserlerle karşılaştırılması    

BİTİRİRKEN

UN AMİRAL GEOGRAPHE TURC DU XVIe SIECLE PIRI REİS, AUTEUR DE LA PLUS ANCIENNE GARTE DE L’AMERIQUE
9.1.1937 tarihli Journal de Geneve’den :


SOGIETE DE GEOGRAPHIE
UN AMİRAL TURC GARTOGRAPHE DU XVI. SIECLE


14 Ocak 1937 Perşembe – Ulus Gazetesi
“Bahriye” Kitabının yazma nüshaları  


Bibliyografya
1954’de yayınladığım İngilizce Kitabım için gelen mektuplardan bazıları : Kendi adresime, Millî KüKüphaneye ve Türk Tarih Kurumuna 


ÇANAKKALEDE 1-5 TEMMUZ 1983 PİRÎ REİS HAFTASI SEMPOZYUMU
Tebliğ Konuları ve Sunucular
Tuğamiral Turgut ÖZKAN’ın Sempozyumu Açış Konuşması
Kitab-ı Bahriye ve Çanakkale. Em. Alb. İzzet Çetin Pirî Reis’in Haritalarında ve Kitab-ı Bahriye’sinde Kayda Değer Hususlar.
Tuğamiral Turgut OZKAN’ın Kapanış Konuşması
XVI. Yüzyılda haritacı (Cartographe) bir Türk Amirali. 8.1.1937 Saat 20.30’da Cenevre Coğrafya Kurumu’nda Projeksiyonlu konferans
Kitab-ı Bahriye’den Bazı Metinler
Bu bölüm Sultaniye ve Kilidülbahir diye tanınan kaleleri bildirir
Bu bölüm Bozcaada’yı tanıtır
Bu bölüm İmroz (Gökçeada) adasını beyan eder
Bu bölüm Fransa Ülkesinde Nis diye ün yapan şehri ve onun yakınında olan öteki şehirleri beyan eder
Bu bölüm Fransa topraklarında İzle da Re (İles-dera)   Adalarını   ve   Bunların   Karşısında   bulunan kıyılardaki Şehirleri ve Limanları bildirir  


Bitirirken  


Dizin     


Yeni Baskının Ek Dizini        

Kitab-ı Bahriye’den Metinler
Haritalar
Resimler    

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI