Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı Kara Ve Deniz Kuvvetleri - Kuruluş Devri

Osmanlı Kara Ve Deniz Kuvvetleri  - Kuruluş Devri

Osmanlı Kara Ve Deniz Kuvvetleri - Kuruluş Devri

Yazar: Aydın Taneri

T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları

457 Sayfa

ISBN: 975-17-2006-0

Boyut: 13.7 x 19.6

Karton Kapak – 1. Hamur

1981

Kitap Hakkında

Kültür, bir milletin gelişiminde rol oynayan o millete özgü karakterlerin tümüdür. Türk milletinin bilinen tarihi Hun öncesi devri ile beraber ikibinbeşyüz-üçbin yıllıktır. Bu bakımdan Türk milleti, dünyanın en eski milletlerinden birisidir. Eski millet olmak, eskiden beri süregelen bir kültürün, medeniyetin sahibi olmak demektir. Bir medeniyetin uzun ömürlü olması, kendine özgü özellikleri devam ettirmekle beraber, kendisini çağdaş değerlerle yenilemesine bağlıdır. Kaynağı Orta Asya olan medeniyetimiz içinde Türk askerlik kültürü de Mete’ye çıkan eskiliği ve diğer milletlerin ordularına olan tesirleri ile kendilerine özgü bir orijinalliğe sahiptir.

Prof. Dr. Aydın Taneri, bu önemli eserinde, başlangıçtan beri, “ordu – millet” anlayışının ve geleneğinin yoğurduğu bir sosyal- kültürel bünyenin eseri olan Türk askerlik kültürünün tarihi bir kesitini incelemektedir. Eserde, Orta Asya – Büyük Selçuklu – Türkiye Selçukluları çizgisinde Kuruluş Devri (1299-1453) Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri; teşkilatı, elemanları, teçhizatı, strateji ve taktikleri (savaş sistemi), gelenek ve adetleri bakımından ele alınmaktadır.

İçindekiler:

ATATÜRK’E İTHAF 11

Önsöz 17

Giriş – Osmanlı Öncesi Türk Kara Ve Deniz Kuvvetleri Hakkında Genel Bilgiler 21

Notlar 81

Bölüm I – Osmanlı Kara Kuvvetleri Teşkilatı Ve Elemanları  91

A – Bir Uç Beyliği Olarak Osmanlı Gücü 91

B – Osmanlı Devleti Kara Kuvvetleri Teşkilatı 97

Notlar 165

Bölüm II – Osmanlı Kara Kuvvetlerinde Teçhizat, Bayrak, Davul Ve Kıyafet 175

A – Teçhizat 175

1- Ordunun Silahları 175

2- Hayvanlar Ve Ordu Nakliye Kolları 191

B – Bayrak Ve Davul 197

C- Kıyafet 199

Notlar 203

Bölüm III – Osmanlı Kara Kuvvetlerinde Strateji Ve Taktik 207

A – Modern Askerlikte Harekat Hakkında Genel Bilgiler 207

1 – Tanımlar 207

2 – Kıt’a İntikalleri 208

3 – Taarruz 209

4 – Savunma 213

5 – Geri Harekat 16

B – Osmanlı Kara Kuvvetlerinin Sevki Ve Muharebe Şekilleri 218

1 – Strateji Ve Taktik Tesbiti 218

2 – Kıt’a İntikalleri 227

3 – Taarruzi Harekatta Kuşatma 230

4 – Taarruzi Harekatta Çevirme 274

5 – Cephe Taarruzu 311

6 – Savunma 312

7 – Geri Harekat 315

Notlar 317

Bölüm IV – Osmanlı Deniz Kuvvetleri 321

A – Genel Bilgiler 321

B – Denizlere Açılma Politikası Ve Savaşlar 324

Notlar 339

Bölüm V – Osmanlı Kara Ve Deniz Kuvvetlerinde Gelenek Ve Adetler 343

A – Disiplin 343

B – Adalet Prensiplerine Riayet 347

C – Hükümdarın Ve Komutanların Ön Safda Çarpışmaları 351

D – Moral 356

E – Fetvaya İstinaden Sefer Açılması 371

F – Aman Vermek – Teslim Olmak – Af Etmek – And İçmek 373

G – Rehine Almak 380

H – Fetihname – Zafername – Müjde Verme 381

İ – Cezalar 383

J – Çeşitli Anekdotlar 388

Notlar 403

Sonuç 413

Bibliografya 453

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI