Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı Devleti Ve Dubrovnik İlişkileri 1500 - 1600 ( Doğu Akdeniz'de Casuslar Ve Ticaret)

Osmanlı Devleti Ve Dubrovnik İlişkileri 1500 - 1600 ( Doğu Akdeniz'de Casuslar Ve Ticaret)

Osmanlı Devleti Ve Dubrovnik İlişkileri 1500 - 1600 ( Doğu Akdeniz'de Casuslar Ve Ticaret)

Yazar: Metin Ziya Köse

Giza Yayıncılık

154 Sayfa

ISBN: 9786055916008

Boyut: 14.0×20.0

2. Hamur

2009

(görsel: turgutreiskultursanat.org, bilgi: eren.com.tr)

Kitap Hakkında

Bir kent devleti olmasına rağmen, ticaret ve diplomasideki başarıları sayesinde varlığını uzun süre devam ettiren Dubrovnik Cumhuriyeti’nin İmparatorluk Türkiye’si ile olan ilişkileri, araştırılmaya değer bir konudur ve maalesef bugüne kadar pek incelenmemiştir.

Oysa Dubrovnik ve Osmanlı Türkiye’sinin ilişkileri hem çok yönlü hem de çok renklidir. Çünkü söz konusu olan sadece ticari ilişkiler değildir. Dubrovnik, Türklerin 16. yüzyıl Akdeniz ve Avrupa politikalarında önemli bir yer tutar. Casusluk, diplomasi, ticaret ve askeri gücü kapsayan çok yönlü bir ilişkiler yumağıdır söz konusu olan. Osmanlı Devleti ve Dubrovnik ilişkileriyle ilgili geniş kapsamlı çalışmaların bugüne kadar Türkiye’de yapılmamış olması, tarih yazıcılığımız açısından büyük bir eksikliktir.

Metin Ziya Köse’nin bu değerli çalışması Türk ve Akdeniz tarihi açısından önemli bir boşluğu doldurmuştur. Elinizdeki kitap, aynı zamanda kendisinden sonraki başka çalışmaların da önünü açacak bir başlangıçtır.

Kendisinden önceki basılı kaynakların azlığını Metin Ziya Köse, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yaptığı ciddi çalışmalarla dengelemiş ve tamamlamıştır. Ancak bu çalışma sadece bir arşiv çalışması değildir. Ticarî ilişkilerin yanında casusluk ve diplomasi tarihi açısından da dikkat çekici bilgileri okurlara sunmaktadır.

Dubrovnik’in kısa bir tarihi ve kentin Osmanlı Türkiyesi’nin egemenlik alanına girmesi de kitapta ele alınmakta, genel gelişmelerin yanı sıra Dubrovnik’in yönetim biçimi, yapısı ve dış dünyaya yönelik faaliyetleri konusunda da bilgi verilmektedir.

Bir imparatorluk ile bir kent devleti arasındaki hayli dikkat çekici ilişkileri anlatan bu kitap tarih yazınımıza yeni bir katkı yapmaktadır. (Arka Kapak)

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI