Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizde II. Dünya Harbi - Atlantik Harekatı Cilt - I

Denizde II. Dünya Harbi - Atlantik Harekatı Cilt - I

Denizde II. Dünya Harbi - Atlantik Harekatı Cilt - I

Yazar: Erdoğan Dümen

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları – Deniz Basımevi

249 Sayfa

Boyut: 16.25 x 23.2

Karton Kapak – 3. Hamur

1990

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Bu kitap; II. Dünya Harbinde deniz harekatının, Atlantik, Akdeniz ve Pasifik’teki gelişimini, stratejik seviyede alınmış kararların; taktik sahada nasıl icra edildiğini, harekat hazırlıklarını, cereyan eden deniz muharebelerinin harp prensipleri açısından tahlilini ve ders alınması gereken hususları kapsayacak şekilde tertiplenmiştir.

Kitabın hazırlanmasında en son yayınlanan yabancı neşriyattan ve harp esnasında İngiliz ve Amerikan istihbarat subayları tarafından Almanya’da ele geçirilmiş Alman Deniz Kuvvetleri arşivleri arasındaki Führer Konferansları ile Admiralty Muharebe Özetlerinden büyük ölçüde yararlanılmıştır.

Deniz sevk ve idaresi bakımından önemli kabul edilen konulara ağırlık verilmiş, lüzumsuz detaylara pek girilmemiştir.

Bu kitabı; bütün deniz subayları ile bilhassa Deniz Harp Akademisi öğrenci subayları için hazırladım.

Deniz Harp Akademisi 1988 – 1989 öğretim yılında IInci sınıf öğrenci subaylarının devamlı ısrarları bu kitabın hazırlanmasında büyük bir etken olmuştur. Bu bakımdan ilerde daha zengin kaynaklara dayanarak kitabın geliştirilmesinde öğrenci subayların katkısını beklerim.

Erdoğan Dümen

E. Gv. Kur. Alb.

Deniz Harp Akademisi Öğretim Üyesi

İçindekiler:

BÖLÜM – I

İKİNCİ DÜNYA HARBİNİ HAZIRLAYAN OLAYLAR

-1919 – 1925 Arası İstekler Safhası 2

-1925 – 1930 Arası İşbirliği Safhası 6

-1927 – 1930 Deniz Silahlarının Tahdidi 8

-1930 – 1935 Arası Gerginlik Safhası 9

-1935 – 1939 Arası Tecavüz Safhası 11

BÖLÜM – II

İKİNCİ DÜNYA HARBİNDE ATLANTİK’DE DENİZ HAREKATI

KISIM – I

ALMANYA VE İNGİLTERE’NİN DENİZ STRATEJİSİ VE HARBE HAZIRLIKLARI

-Alman Donanması ve Stratejisi 17

-İngiliz Donanması ve Stratejisi 23

-Almanya’nın Deniz Harbi Hazırlıkları 25

-İngiltere’nin Deniz Harbi Hazırlıkları 39

KISIM – II

1939 YILI DENİZ HAREKATI

-Polonya’nın İstilasında Deniz Harekatı 43

-Alman Deniz Kuvvetlerinde Harp Başındaki Görüşler 43

-Yolcu Gemisi Athenia’nın Batırılması 48

-Alman Denizaltı Harekatının Başlaması 50

-Scapa-Flow Baskını (13/14 Ekim 1939) 58

-Müttefiklerin Harekatı 66

-Graf Spee ve Deutchland’ın Harekatı ile Graf Spee’nin Sonu 69

-Mayın Harekatı 91

-İngiliz Denizaltı Harekatı 94

-1939 Yılı Sonlarında Harekat Tarzları ve Deniz Harekatı 95

KISIM – III

1940 YILI DENİZ HAREKATI

-1940 Yılı Başlarında Müttefik Harekatı 107

-1940 Yılı Başlarında Almanya’nın Harekatı 113

-Norveç ve Danimarka’nın İşgalinde Deniz Harekatı 117

-Alman Akıncı Şileplerinin Harekatı 139

-Norveç Harekatı Sırasında Alman Deniz Harbi Sevk ve İdare Makamında Görüş ve Faaliyetler 144

-Batı Taarruzunda Deniz Harekatı 146

-İngiltere’nin İstilasına Ait Planlar, Sea Lion Harekatı 155

-1940 Yılında Atlantik’de Alman Denizaltı Harekatı 174

-Admiral Scheer Cep Muharebe Gemisinin Harekatı 182

-Manş Kanalında Muhrip Muharebesi 187

-Admiral Hipper Ağır Kruvazörünün Harekatı 189

KISIM – IV

1941 YILI DENİZ HAREKATI

-1941 Yılı Başında Almanya’nın Yeni Harekat Planları 191

-Scharnhorst ve Gneisenau Gemilerinin Harekatı 195

-1941 Yılında Atlantik’de Alman Denizaltı Harekatı 197

-Bismarck Muharebe Gemisinin Harekatı 202

-Alman Akıncı Şileplerinin 1941 Yılı Harekatı 223

-Almanya – Rusya Harbinin Deniz Cephesi – Kutup Konvoyları 225

-İngilizlerin Vaagsö Akını (27 Aralık 1941) 233

-1941 Yılı Mayın Harekatı 235

-1941 Yılı Baltık Harekatı 236

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI