Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizde II. Dünya Harbi - Akdeniz Harekatı

Denizde II. Dünya Harbi - Akdeniz Harekatı

Denizde II. Dünya Harbi - Akdeniz Harekatı

Yazar: Erdoğan Dümen

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları – Deniz Basımevi

285 Sayfa

Boyut: 16.25 x 23.3

Karton Kapak – 3. Hamur

1990

İçindekiler:

BÖLÜM -3

İKİNCİ DÜNYA HARBİNDE AKDENİZ DENİZ HAREKATI

KISIM – I

İKİNCİ DÜNYA HARBİ ÖNCESİ ALMAN – İTALYAN İLİŞKİLERİ VE YAKINLAŞMA

KISIM – II

HARBİN BAŞLAMASI, İTALYAN’LARIN TUTUMU VE HARBE GİRİŞİ, TARAFLARIN DENİZ STRATEJİLERİ

-İkinci Dünya Harbinin Başlaması, İtalya’nın Tutumu ve Harbe Girişi 11

-İngiltere’nin Akdeniz Stratejisi 13

-İtalya’nın Akdeniz’e İlişkin Stratejik Görüşleri 16

KISIM – III

1940 YILI DENİZ HAREKATI

-Akdeniz’de Harekatın Başlaması 19

-Fransa’nın Mağlubiyetinden Sonra Fransız Deniz Kuvvetleri ve Akıbeti 20

-Punta-Stilo (Calabria) Deniz Muharebesi 31

-Spada Burnu Deniz Muharebesi 36

-Kuzey Afrika’da Harekatın Başlaması ile Akdeniz’de Buna İlişkin Deniz Harekatı 38

-İtalya’nın Yunanistan’a Taarruzu 45

-Taranto Baskını 50

-Teulada Burnu Deniz Muharebesi 55

-1940 Yılı Sonbaharında Almanya’nın Akdeniz Harekat Alaniyle İlgili Görüşleri 56

KISIM – IV

1941 YILI DENİZ HAREKATI

-1941 Yılı Ocak Konvoyları 65

-Akdeniz’de Gelişen Durum ve Almanya’nın Akdeniz Harekatına Katılışı 71

-Cenova’nın Bombardımanı 75

-Gaudo ve Mataban Deniz Muharebeleri 80

-Almanya’nın Akdeniz Harekatına İlişkin Yeni Görüşleri, Yunanistan ve Yugoslavya’nın Taarruzu 92

-Sfax (Kerkenah) Muharebesi 102

-Trablusgarb’ın Bombardımanı 105

-Girit Adasının Almanlar Tarafından İşgali ve İngiliz Kuvvetlerinin Geri Çekilişi 108

-1941 Yılı Temmuz Konvoyları (Substance Harekatı) 118

-İtalyan’ların Malta Adası La Valetta Limanına Akını 121

-1941 Yılı Eylül Konvoyları (Halbert Harekatı) Akdeniz’de 123

-Akdeniz’de İtalyan Konvoyları 131

-Duisburg Harekatı 131

-21, 24 ve 29 Kasım Harekatı 132

-14 Aralık Harekatı 133

-Akdeniz’de Alman Denizaltıları 134

-Birinci Sirte Deniz Muharebesi 136

-İskenderiye Baskını 140

KISIM – V

1942 YILI DENİZ HAREKATI

-1942 Yılı Başında Akdeniz’de Durum 143

-Mihver’in Malta Adasını İşgal Hazırlığı 144

-İkinci Sirte Deniz Muharebesi 148

-Harpoon Harekatı 155

-Vigorous Harekatı 160

-Pedestal Harekatı 167

-1942 Yılının İkinci Yarısında Almanya’nın Akdeniz Harekat Alanı İle İlgili Görüşleri 172

-Kuzey Afrika’ya Müttefik Çıkarması 172

-Fransız Donanmasının Toulon Limanında İntihar Etmesi 182

-1942 Yılı Sonunda Almanya’nın Akdeniz Harekat Alanı İle İlgili Görüşleri 187

KISIM – VI

1943 YILI DENİZ HAREKATI

-Casablanca Konferansı 191

-Washington Konferansı 192

-Tunus Muharebelerinde Almanya’nın Görüşleri ve Tutumu 192

-Sicilya Çıkarması 200

-İtalya’nın Çöküşünde Almanya’nın Tutumu 204

-Birinci Quebec Konferansı 209

-İtalya Yarımadasında Harekat 211

-Salerno Çıkarması 211

-Korsika, Sardunya ve Oniki Ada Harekatı 216

-Kahire ve Tahran Konferansları 217

KISIM – VII

1944 YILI DENİZ HAREKATI

-Anzio Çıkarması 219

-Güney Fransa (Provence) Çıkarması 21

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI