Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Cezayir'de Türk'ler

Cezayir'de Türk'ler

Cezayir'de Türk'ler

Yazar: Fuad Carım

Sanat Basımevi

122 Sayfa – XXX Görsel

Boyut: 13.6 x 20.0

Karton Kapak – 3. Hamur

1962

İçindekiler: 

-I – Berber’ler – Büyük Tarihçi İbn Haldun’un Dedikleri 5

-Kartaca – Fil’ler Ve Atlı’lar 8

-Roma’lılar – Batı Kilisesi’nin En Büyük İlahiyat’çısı Sayılan Aziz Augustinus Berber Miydi? 10

-Arap’lar  – Memesini Emdirerek Tutsağını Oğullarına Kardeş Eden Ünlü Berber Kraliçesi 13

-Türk’ler – Haçlı Sefer’lerini Püskürtmek Kimlere Düşmüştür 15

-II – Barbaros’lar – Tarihi Roman Yazarlarına Örnek Olarak Yaratılan İki Kahraman 19

-Oruç Reis Papa’nın Kadırgalarını Nasıl Aldı – Kurtarılan Binlerle Müslüman 21

-Barbaros’lar Donanmalarını Nasıl Kurdular – Oruc Reis’in Yaralanması 23

-Hayreddin Reis Ağabeysi’nin Önüne Çıkmaktan Çekiniyor – Oruc’un Yavuz’a Armağanları 26

-Oruc Reis’in Cezayir’i Fethe Koyuluşu – Başı Boş Türk Korsanlarından Kara Hasan’ın Sonu 29

-Cezayir’in İmparatorluğa Bağlanmasını Sağlıyan Sefer 32

-Kahraman’ın Şehadeti 34

-III – Sancak Beyliği’ne Atandıktan Sonra Hayreddin Bey’in Kazandığı Büyük Savaş – Çok Acıklı Bir Olay 38

-Aydın Reis – Kral Ve İmparator Şarlken’i İtalya’ya Geçiren Koca Donanmanın İspanya’ya Dönerken Yakalanışı 40

-Diken Gibi Göze Batan Kale’nin Sonu – Hayreddin Bey Gibi Bir Kahramana Yakıştırılması Güç Bir Hareket 43

-Andrea Doria’nın Şerşel’e Saldırması – Hayreddin Bey’in Cezayir Beylerbeyliği’ne Atanması 45

-Tunus’un Elden Gidişi Ve Mahon Akını – Hayreddin Paşa’nın Türk Donanması’nın Başına Geçisi 48

-IV – Garb Ocakları’nın Askerlik Düzeni – Korsan’larımıza Dair Yabancı Yazarların Anlattıkları 52

-Hasan Ağa – Şarlken’in Cezayir’e Saldırışı 55

-Yeni Bulunan Tarihi Bir Vesika – Hasan Ağa’nın Büyük Gayreti 57

-Barbaros Hasan Paşa – Tlemsen’in Kesin Olarak Türk’lere Geçişi 61

-Devlet’in En Önemli Postlarını Akça İle Satan Güçlü Sadrazam’ın Bir Marifeti 63

-V – Vardiyan Başı Salih Reis’in Cezayir Beylerbeyliği’ne Atanması – Büyük Çöl Seferi 66

-Salih Paşa’nın Meşhur Fas Seferi – Hiristiyan Topçular 69

-Fas’ın Ve Buji’nin Zaptı – Yok Yere Kafası Kesilen Değerli Bir İspanyol Kumandanı 71

-İstanbul’un Yarıda Bıraktırdığı Oran Hücumu – Yeniçeri’lerle Korsan’ların Yarışması 74

-Korsan’ların Yeniçeri’leri Gafil Avlayışı – Başlıca Düşüncesi Para Çekmek Olan Tekeli 76

-VI – Hasan Barbaros’un İkinci Beylerbeyliği – Mitoloji’de Bile Benzerine Az Rastlanan Bir Olay 80

-2 nci Henri İle Barışan 2 nci Felipe’nin Hazırladığı Büyük Haçlı Seferi 83

-Geniş Ümidlere Yaslanan Haçlı Sefer’in Felaketli Sonu 85

-Yeniçeri’lerin Azgınlığı – Barbaros Hasan Paşa’nın İkinci Ayrılışı Ve Dönüşü 89

-VII – Malta Ve Malta Şövalyeleri 92

-Malta Muhasarası – Durgut’u, Barbaros’u, Uluc’u Dinlememenin Acı Sonu 95

-Barbaros Hasan Paşa’nın Yakışıksız Biçimde Geri Alınışı – Tuhaf Ve Acıklı Bir Olay 98

-VIII – Büyük Amiral Ve Devlet Adamı Uluc Ali Paşa’nın Beylerbeyliği – Alpujarras’lıların Çektikleri 102

-Tunus’un İkinci Alınışı – Alpujarras’lılara Yardımları Dokunan Ünlü Reis’ler 106

-Uluc Ali Paşa’ya Karşı Bile Azan Yeniçeri’ler – Şanlı Amiral’in İnebahtı’ndaki Yararlığı 108

-Don Juan’ın Tunus’u Alışı – Keçi Çobanlığından Cezayir Beylerbeyliği Vekilliğine Erişen Değerli İnsan 111

-Tunus’un Üçüncü Kez Türk’lerin Eline Geçişi – Kuzey Afrika’nın Türk’lere Bağlı Kaldığı Yılların Bilançosu 114

-IX – Birinci Bölümün Sonu – Hayret Verici İki Fıkra – Büyük Yazar Cervantes’in Tutsaklığı 117

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI