Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Celalzâde’nin Rodos Fetihnamesi (İnceleme -Metin)

Celalzâde’nin Rodos Fetihnamesi (İnceleme -Metin)

Celalzâde’nin Rodos Fetihnamesi (İnceleme -Metin)

Hazırlayan: Murat Yıldız

Libra Yayınevi

250 Sayfa

ISBN: 978-605-4326-81-5

Boyut: 13.5 x 21.0

2013

(görsel ve bilgi: librakitap.com.tr)

Kitap Hakkında

Yeryüzünde, arkasında bıraktığı yazılı evrak mirası bakımından Osmanlı Devleti ile mukayese edilecek ikinci bir devlet göstermek mümkün değildir. Geniş bir coğrafyaya yayılan devletin neredeyse bütün iş ve işlemlerini kayda geçirmiş olmasıyla ortaya çıkan ve önemli bir kısmı günümüze intikal eden bu yazılı mirasa bakarak Osmanlı Devleti’ni bir “yazı medeniyeti” olarak nitelemek mümkündür.

Osmanlı Devleti’nin bahsedilen yazılı mirasının bir kısmını fetihnameler oluşturmaktadır. Fetihnameler, bir yerin alınışını bildirmek amacıyla yazılan mektup veya fethini anlatmak için kaleme alınmış olan tarihçelerdir. Yurt içi ve yurtdışında bu nitelikte olan çok sayıda eser bulunmaktadır. Bu eserlerin çok az bir kısmı çalışmalara konu olmuşken, önemli bir kısmıysa hâlâ çalışılmayı beklemektedir. Osmanlı yazılı eserleri deryasından bir katre sunan elinizdeki bu kitap, Kanuni’nin saltanatının ikinci büyük seferi sonrası 1522’de fethedilen Rodos’un alınışını konu almaktadır. Bu eseri okurken Rodos’un fethine âdeta adım adım tanıklık edeceksiniz…

İçindekiler: 

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

İSTANBUL YAZMA ESERLER KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN BAŞLICA FETİHNAMELER

RODOS FETİHNAMESİ

  1. Eserin Müellifi
  2. Rodos Fetihnâmesi
  3. SN Nüshalarının Özellikleri
  4. Rodos Fetihnâmesi’nin Kıymetine Dair
  5. Nüshaların Özellikleri ve Çalışmada Takip Edilen Metot

RODOS’UN TARİHÇESİ

ÇEVİRİ METİN

FETİH-NAME-i CEZİRE-i RODOS

-Seferin Sebebi

-Daha Önceki Sefer Teşebbüsleri

-Sefere Karar Verilmesi

-Sefer Hazırlıkları

-Dulkadirli Şehsuvaroğlu Ali Bey Olayı

-Sefer İçin Ordunun Toplanması

Donanmanın Sefere Çıkışı İçin Yapılan Tören

-Donanmanın Rodos’a Hareket Etmesi

-Donanmanın Sakız’a Varması

-Kanuni’nin İstanbul’dan Ayrılması

-Padişahın Üsküdar’a Geçişi

-Padişahın Kütahya’ya Varması

-Padişahın Aydın’a Ulaşması

-İskaradin Kalesi’nin Fethi

-Ferhad Paşa’nın Dulkadirli Şehsuvaroğlu Ali Bey’in Üzerine Gönderilmesi

-Hereke Kalesi’nin Fethedilmesi

-Gemilerin Rodos Önünde Sessizce Geçişi

-Rodos Adası ve Kalesi’nin Özellikleri

-Kuşatma İçin Karaya Mühimmatın Sevk Edilmesi

-Kanuni’nin Bozdoğan Konağına Gelmesi

-Ordunun Marmaris’ten Rodos’a Geçmesi

-Kanuni’nin Rodos’a Hareketi

-Komutanlara Mevzilerin Taksim Edilmesi

-Kuşatmanın Fiilen Başlaması

-Rodos Kalesi’nin Özellikleri

-Mısır Ordusunun Rodos’a Gelmesi

-Çanlı Kule’nin Toplarla Yıktırılması

-Devlet Erkânının Toplantı Yapması

-Topraktan Kule Yapılması

-İleki Adası’ndaki Mücadele]

-Kaledekilerin Ani Baskın Yapması

-Ramazan Bayramı Kutlamaları

-İleki Kalesi’nin Fethi

-Mücadelenin Yer Altına Kayması: Lağım Savaşları

-İncirlü Adası’nın Teslim Olması

-Lağım Savaşları

-Divan-ı Hümayunun Toplanması

-Kale Topçubaşılarından Birisinin Firar Edip Osmanlılar’a Sığınması

-Toprak Kulelerin Yapılması

-Mısır Valisi’nin Ölüm Haberinin Gelmesi

-Mısır’a Beylerbeyi Atanması

-İki Kulenin Zaptedilmesi

-Düşmanın Teslim Olma Hilesi

-Rodos’un Teslim Olması

-Ordunun Şehre Girmesi

-Camiye Çevrilen Kilisede Namaz Kılınması

-Tahtalı Kalesi’nin Teslim Olması

-İstanköy ve Diğer Adaların Teslim Olması

-Rodos’un Fethine Düşülen Tarihler

-İstanbul’a Dönüş

TEMMETÜ’L – KELAM :

KAYNAKÇA

DİZİN

TIPKI BASIM

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI