Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Barbaros Destanı

Barbaros Destanı

Barbaros Destanı

Yazar: Methi Bayar

Çığır Kitabevi

157 Sayfa

Boyut: 14.5 x 22.3

Karton Kapak – 3. Hamur

1943

Kitap Hakkında

Bu kitabın hazırlanmasında en çok fransız muharriri (Paul Achard) ın (La vie extradinaire des freres Barberousse, corsaires et rois d’Alger) isimli eseriyle sayın üstadım Fevzi Kurtoğlunun (Türk Deniz Tarihi) nden, merhum Haydar Alpagutun (Denizde Türkiye) sinden, Bay Ali Rıza Seyfinin (Kemal Reis ve Baba Oruç), (Barbaros Hayrettin Paşa), (Turgut Reis) adlı kitaplarından ve Bay Raşit Ererin (Barbaros Hayreddin Paşa ve İmparator Şarlkan) başlıklı tefrikasından faydalanıldı. Barbarosa ait her eserin temeli olan Seyyit Muradinin (Gazevatı Hayreddin Paşa) sı ve Osmanlı tarihine ait her eserin temeli olan Joseph von Hammer – Purgstallın (Die Geschichte des Osmanischen Reiches – Devleti Osmaniye Tarihi) hep göz önünde tutuldu. Barbarosun Donanmasıyle 1544 te İstanbula gelen Papas Gerome Morandın seyahatnamesi incelendi.

Seyyit Muradi, (Gazevatı Hayreddin Paşa) yı “Hayreddin Reis merhumun kendü mübarek ağızlarından dinlemesiyle, dahi kendüleri ile gazalar eyleyen mücahidin karındaşlarının tarifleri ile ve bir nicelerine bu hakiri pür taksir anlerle gazalarda bulunup kendü gözüyle gördüğü minval üzere” yazdığını söyler. Hammerin Devleti Osmaniye Tarihini Bay Mahmut Ata türkçeye çevirmiştir.

Gazevatın asıl teksti bulunmamışsa da İstanbul Üniversitesi ve Topkapı sarayı kütüphanelerinde dördü nesir ve ikisi nazım olarak altı kopyası vardır. Bu el yazıları birbirlerine biteviye uymamakla beraber ayrıldıkları noktalar önemli değildir.

Hammer, Muradi imzasını kullananın, Barbarosu İstanbula çağırmağa gönderilen Sinan Çavuş olduğunu yazar.

Barbarosların genel bibliyografyasına giren şu eserlerden de araçla faydalanılmıştır.

1- Türkçe Eserler

Katip Çelebi – Tuhfe-tül-Kibar fi Esfar-ül-bihar

Lütfi Paşa – Tarihi Lutfi Paşa

Muradi – Fethi Kal’ei Nuvva

Piri Reis – Kitab-ül-Bahriye

Celal Zade – Tabakat-ül-memalik ve derecat-ül-mesalik

Ali – Kühn-ül-ahbar

Peçevi – Tarihi Peçevi

Solak Zade – Tarih

Mustafa Paşa – Netayic-ül-vukuat

Usuli – Selimname

Ferdi – Tarihi Sultan Süleyman

Safi – Cahadname

Hayrullah Efendi – Tarih

Cevdet – Tarihi Cevdet

Nutki Kaptan – Muharebatı Bahriyei Osmaniye

M.Şükrü – Esfarı Bahriyei Osmaniye

Aziz Samih – Şimali Afrikada Türkler

Haydar Alpagut – Tarihi Bahri Sayfaları

Hamit Vehbi – Meşahiri İslam

Ekrem Reşit – Hayrettin Barbaros

2- Arapça eserler:

Elrisale

Zuhurat Ennayerat

3- İspanyolca eserler:

Sandoval – Historia de la vida e echos del Emperador Corlos V Maximo Fortissimo

Haedo – Epitome de los Reyes de Argel

Lopez Gomara – Memorial Historico – Espanol

Don Francesillo de Zuniga – Emperador Carlos V.

4- Latince eserler:

Paolo Jovio Villegagnon – Historia (1552)

5- İtalyanca bir eser:

G. L. Alcamora – La Vita ela Storia di Ariadino Barbarossa

6- Fransızca eserler:

Amiral Jurien de la Graviere  – Doria et Barbarosse. Les Corsaires Barbaresques et la Marine de Soliman le Grand

Adrien Richer – Vie de Barbarousse (1781)

Venture de Paradis – Le Gazewat Aroudj we Kheir-ed-din

Philipps – Les deux Barbarousse

Sander-Rang et F.Denis – Hisoire des Barbarousse

Ch.Farine – Deux pirates du XVI. siecle

Pere Dan – Histoire des corsaires de la Barbarie

Medina – Charles Quint a Tunis

H. D. de Grammont – Historie d’Alger sous la domination turque de 1515 a 1830

De Rotalier – Histoire d’Alger (1841)

Michel Baudier – Histoire du Serail (1633)

Viardot – Histoire des arabes et mores d’Espagne

Laugier de Tassy – Histoire des Etats Barbaresques

7- İngilizce eserler:

Lane Poole – The Barbary corsair’s (1890)

The History of the marine Wars of the Turks

Pales of battles by land and the sea

Robertson – The History of the Emperor Charles V.

Fairfax Downey – Soliman

Morgan – History of Algeria

Wydham Lewis – Charles V. Emperor of occident  

İçindekiler:

-Önsöz 3

-Not 7

BİRİNCİ KISIM – ORUÇ REİS (1464-1518) 9

I – Midilli Adası 11

II – Rodos Adası 19

III – Cerbe Adası 25

IV – Halkülvat Limanı 33

V – Becaye Limanı 39

VI – Cezayir Limanı 43

İKİNCİ KISIM  – CEZAYİR BEYİ HIZIR REİS (1519 – 1532) 51

I – Beyaz Cezayir 53

II – Tlemsen 63

III – Cicilli 71

IV – Ada Kale 79

V – Pardona Dağı 87

VI – Güzel İstanbul 95

ÜÇÜNCÜ KISIM – KAPTANI DERYA BARBAROS HAYRETİN PAŞA (1533- 1546) 103

I – Galata – Fondi – Tunus – Kervan 105

II – Halkülvat – Tunus – Pormahon – Galata 111

III – Ege Adaları 117

IV – Preveze 125

V – Kal’ei Nuvva 135

VI – Tulon 141

VII – Beşiktaş 149

-Terimler 155

-Fihrist 159

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI