Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye’den Kıbrıs’a Barış Nehri - Ülkelerarası Su Transferi

Türkiye’den Kıbrıs’a Barış Nehri - Ülkelerarası Su Transferi

Türkiye’den Kıbrıs’a Barış Nehri - Ülkelerarası Su Transferi

Yazarlar: Dursun Yıldız, Cuma Çakmak

Katkıda Bulunanlar: Murat Türkeş,  Ersoy Yıldırım, Doğan Yaşar, S. Saim Efelerli, Nüvit Soylu, Ediz Ekinci, Özdemir Özbay

Hidropolitik Akademi Rapor No: 6

35 Sayfa

Kitap Hakkında

Soğuk Savaş dönemindeki politikaların belirlenmesinde etkili olan Petro-politik kavramına 21. Yüzyıl‟da gaz-politik ve hidro-politik de eklenmiştir. Bu durum Doğu Akdeniz‟in HidroJeopolitiğini öne çıkartmıştır. Kısıtlı su kaynakları Doğu Akdeniz‟de uluslararası ilişkileri etkileyecek unsurlardan biridir. Bu nedenle bölge de suyun rasyonel yönetimi ile ülkelerarası işbirliği programlarının geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bölgedeki istikrarı sürdürülebilir kılmanın öncelikli koşulu, güven oluşturulması ve ülkelerarasında işbirliğini ve karşılıklı bağımlılığı arttıracak politikaların uygulanmasıdır. Türkiye‟nin Kıbrıs‟a boruyla su götürme projesi bu güven ortamının sağlanması için bölgeye bir örnek teşkil edecektir. Bugün bile su sıkıntısı yaşayan Kıbrıs adasında bu sıkıntı yakın gelecekte iklim değişiminin etkisiyle daha da artacaktır. Su konusunda yaratılacak olan işbirliği için “Kıbrıs‟a Boruyla Su Götürme Projesi” çok önemli bir adımdır. Böyle bir işbirliği,enerji kaynaklarının ulaşım ağının merkezi haline gelen Kıbrıs Adasının Hidropolitik ve jeopolitik önemini daha da arttıracaktır. Hidropolitik Akademi‟nin uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan bu raporun bölge barışı ve istikrarına katkıda bulunmasını ümit ediyoruz.

İçindekiler: 

Yönetici Özeti

1. KKTC‟nin Su Potansiyeli ve Su Kullanımı

2. Kıbrıs‟a Barış Nehri Projesi

3. KKTC Ekonomisi

4. Enerji ve Suyun Şekillendireceği Yeni KIBRIS

5. Sonuç ve Değerlendirme

Bağlantı:

http://www.hidropolitikakademi.org/wp-content/uploads/2014/11/RAPOR-KKTC-11-Kas%C4%B1m-T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI