Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Baştan Sona Kıbrıs Gerçeği

Baştan Sona Kıbrıs Gerçeği

Baştan Sona Kıbrıs Gerçeği

Yazar: Derviş Manizade

İstanbul – Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları

100 Sayfa

Boyut: 13. 7 x 19.8

1965

İçindekiler:

– Önsöz 5

– Kıbrıs Meselesi 12

– Kıbrıs Meselesi Hakkında Türk Görüşü 22

– Girit’in Işığında Kıbrıs 29

– Tarihi Gerçeklerin Işığında Kıbrıs Meselesinin İçyüzü 32

– Kıbrıs Davası Nasıl Hallolabilir? 40

– Güvenlik Konseyi Kararları İle Kıbrıs Meselesi Nasıl Hallolabilir ? 45

– Londra Konferansı Münasebetiyle İngiltere Ve Amerika’dan Beklediğimiz 50

– Kıbrıs Meselesinin Aslı Nedir? Yunanlıların Gayesi Ne İdi? Bugünkü Durum Nedir? 50

– Eğer Nato Dayanışmasının Bekası İsteniyorsa ? 59

– Kıbrıs Meselesinde Amerika’nın Son Tutumu 63

– “Kıbrıs Meselesinin Son Durumu Ve Bu Meselenin Tek Çözüm Yolu” 67

– Türk – Elen Münasebetlerinin En Son Safhası: Kıbrıs 71

– Amerika İkisinden Birini Seçmelidir: Ya Türk Dostluğu, Ya Enosis 75

 •  Amerika’nın Rolü
 •  Andlaşmalar Ve Türkiye
 •  Eğer Enosis Olursa

– Kıbrıs Meselesinin Bilançosu 78

 • Tedhiş
 • Bir Gerçek
 • Enosis
 • Asıl Sorumlu
 • Çıkar Yol

– Türk – Yunan Dostluğunun Anahtarı Kıbrıs’tır 82

– Son Görüşmeler Münasebetiyle Kıbrıs Meselesi 85

 •  Son Taviz

– Son Söz 88

– Kıbrıslı Öğrencilerin Adaya Sokulmaması 97

 • Daha Ne Bekliyoruz?
 • Müdahale Hakkı

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI