Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Ege Adalarının Unutulan Halkı - Rodos ve İstanköy Türkleri

Ege Adalarının Unutulan Halkı - Rodos ve İstanköy Türkleri

Ege Adalarının Unutulan Halkı - Rodos ve İstanköy Türkleri

Editörler: Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün

Eğitim Yayınevi

320 Sayfa

ISBN: 9786057557612

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2019

Kitap Hakkında

Ege Adalarının Unutulan Halkı: RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİ kitabı, 22-23 Kasım 2018 tarihinde Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin İzmir’de düzenlediği Uluslararası Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu, 2018’nda Türk bilimcilerinin yanı sıra yabancı bilim kişi ve uzmanlarınca sunulan bildirileri ve kimi yeni makaleleri kapsamaktadır.

Kitabın İngilizcesi de The Forgotten Turkish Identity of the Aegean Islands: TURKISH IDENTITY IN RHODES AND KOS adıyla yayınlanmıştı. Bu niteliğiyle kitabın, uluslararası bir boyutu vardır. Yunanistan resmi ideolojisinin adalarda yaşamakta olan Türkleri, Müslümanlaştırılmış Yunan olarak kabul ettiği günümüzde, yabancı bilim kişi ve uzmanlarının Rodos ve İstanköy’deki Türk varlığını nesnel olarak var saymaları önemli bir aşama olarak görülmelidir. Bu bağlamda kitabın temel amacı, Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel sorunlarının çözümü konularında taleplerinin iletilmesi ve uluslararası farkındalığın oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Adalar Türkleri; Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel kimliği kabul edilmelidir, çift dillilik temelli okullar yeniden açılmalıdır ve adalardaki Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserler korunmalıdır, gibi taleplere sahiptir. Bu talepler aslında, bütün halkların kültürel kimliklerinin kabulü, ana dillerini öğrenme ve kullanma ile ibadet özgürlüğü gibi sosyal ve kültürel hayatın başat değerlerini korumak ve sürdürmek gayretlerini ifade eden evrensel insanlık haklarını içermektedir.

Rodos ve İstanköy Türkleri, adalarda varlıklarını sürdürmeye çalışan bir avuç azınlıktır ve Onların giderek asimilasyonu, bir anlamda insanlığın ve kendine has bir kültürün yok edilmesi demektir. Bu çığlığa, Dünya Kamuoyu yanıt vermek zorundadır.

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI