Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

İnşaat Mühendisleri İçin Çözümlü Problemlerle - Köprü Hidroliği

İnşaat Mühendisleri İçin Çözümlü Problemlerle - Köprü Hidroliği

İnşaat Mühendisleri İçin Çözümlü Problemlerle - Köprü Hidroliği

Yazar: Galip Seçkin

Akademisyen Kitabevi

234 Sayfa

ISBN: 9786257106160

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2020

(görsel: akademisyen.com, bilgi: nobelkitabevi.com.tr, akademisyen.com)

İçindekiler

BÖLÜM 1 – GİRİŞ

-Köprü Yapısı Etrafındaki Su Yüzü Profili Tesbiti Üzerine

-Yapılan Çalışmaların Tarihçesi

-Köprü Ayakları Etrafındaki Oyulmaların Tesbiti Üzerine

-Yapılan Çalışmaların Tarihçesi

BÖLÜM 2 – BİR KÖPRÜ YAPISI ETRAFINDA OLUŞABİLECEK AKIM TİPLERİ VE SU YÜZÜ PROFİLLERİ

-Su Yüzü Profil Şekline Göre Sınıflandırma

-Akım Özelliğine Göre Sınıflandırma

-Üniform Akım

-Üniform Akımda Eğim

-Üniform Akımda Hız, Debi ve Konveyans Hesabı

-Üniform Olmayan Akım

-Özgül Enerji

-Froude Sayısı ve Kritik Derinlik Kavramı

-Froude Sayısı

-Kritik Derinlik

-Kritik Eğim

-Akımın Boğulması

-Boğulmanın Köprü Su Yüzü Profiline Etkisi

-M1, M2 ve M3 profillerinin Belirlenmesi

-Hidrolik Sıçrama

-Eşlenik Derinlik

-Doğrudan Adım Yöntemi

-Doğrudan adım yöntemi ile M1 Profil Hesabı

-Doğrudan adım yöntemi ile M3 Profil Hesabı

-Mansap ve Memba Kontrollü Akımlar

BÖLÜM 3 – BİR KÖPRÜ YAPISININ HİDROLİK PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

-Köprü Açıklık Oranı (M)

-Froude Sayısı

-Köprü Yaklaşım Dolgusu Uzunluğunun Köprü Alt Açıklığına Oranı (L/B)

-Köprü Yaklaşım Dolgusu Köşe Şekli (R/B, W/B)

-Köprü Yapısının Akım Yönüne Olan Açısı (Skewness)

-Köprü Ayak Şekli

-Eksantirisite

-Pürüzlülük

BÖLÜM 4 – KÖPRÜLERDE ALÇAK AKIM HESAP YÖNTEMLERİ

-HEC Enerji Yöntemi

-HEC Yönteminde Konveyans Hesabı

-Ortalama Kinetik Enerji Yükü Hesabı

-Sürtünme Kaybı Hesabı

-Kesit Daralması veya Genişlemesinden

-Kaynaklanan Enerji Kaybı Hesabı

-Kesit Yerlerinin Tesbiti

-HEC Momentum Yöntemi

-Yarnell Yöntemi

-USGS Yöntemi

-Debi hesabı

-Maksimum kabarma miktarı (y*) hesabı

-USBPR Yöntemi

-Maksimum kabarma miktarı (y*) hesabı

-Toplam Kabarma Katsayısı (K*) Hesabı

-HR Yöntemi

-Biery ve Delleur Yöntemi

-Seçkin Yöntemi

-Seçkin-Haktanır-KnIght Yöntemi

BÖLÜM 5 – KÖPRÜLERDE YÜKSEK AKIM HESAP YÖNTEMLERİ

-Köprülerde Bent Tipi Yüksek Akım Hesabı

-Köprülerde Orifis Tipi Yüksek Akım Hesabı

-Köprülerde Savak Tipi Yüksek Akım Hesabı

BÖLÜM 6 – KÖPRÜLERDE OYULMA

-Oyulma Tipleri

-Daralma Oyulması

-Kritik Hız

-Hareketli Yatak Daralma Oyulması

-Temiz Su Daralma Oyulması

-Lokal Oyulma

-Orta ayaklar Etrafındaki Lokal Oyulma Hesabı

-CSU Yöntemi

-Froehlich Yöntemi

-Kenar ayaklar Etrafındaki Lokal Oyulma Hesabı

-HIRE Yöntemi

-Froehlich Yöntemi

-EK-1

-EK-2

-Kaynaklar

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI