Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Liman Kentleri - Amsterdam Barcelona Hamburg - Metropol Ve Mimarlık III

Liman Kentleri - Amsterdam Barcelona Hamburg - Metropol Ve Mimarlık III

Liman Kentleri - Amsterdam Barcelona Hamburg - Metropol Ve Mimarlık III

Derleyenler: İhsan Bilgin, İdil Erkol

Yazarlar: İhsan Bilgin, Gerhard Fehl, Hüsnü Yeğenoğlu,  Tansel Korkmaz, Dirk Schubert, Jean-Louis Cohen, Olaf Bartels, Burcu Kütükçüoğlu, Günkut Akın

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

197 Sayfa

(görsel ve bilgi: bilgiyay.com)

Kitap Hakkında:

Dünya Kentleri dersi, Bilgi-Mimarlık yüksek lisans programında yoğun biçimde işlenen modern kent ve mimarlık tarihi konularının, dünyada gündem oluşturmuş kentlerden birine odaklanarak, pekiştirilmesi, modern mimarlık kültürüne ilişkin görgünün derinleştirilmesi amacı ile programa alınmış zorunlu dersler arasında bulunmaktadır. Ders, akademik takvim boyunca o yıl için seçilen şehirle ve mimarisiyle ilgili seminerlerle sürdürülmekte ve akademik yıl sonunda yapılan araştırma ve keşif hedefi gezi ile tamamlanmaktadır.

Akademik yıl sonunda yapılan araştırma ve keşif amaçlı geziler VitrA’nın desteğiyle gerçekleşmektedir. Programın eğitim kadrosunu oluşturan akademisyenler ve mimarlar, yüksek lisans öğrencileriyle birlikte seçilen şehirde VitrA’nın konuğu olarak bulunmakta ve araştırma programlarını gerçekleştirmektedir.

Bu kitabın malzemesi, 2009’da Amsterdam’a, 2010’da Barselona’ya ve 2011’de Hamburg’a yapılan gezilerden ve gezi öncesi yapılan akademik çalışmalardan derlenmiştir.

İçindekiler:

Neden ve Hangi Dünya Kentleri? Soluşlar, Serpilişler / Liman Kentleri: Amsterdam Barselona Hamburg
Which World Cities and Why?
İhsan Bilgin

Tematik Mimari Keşif Rotaları
Thematic Architectural Excursion Routes

“Sosyal şehrin üretimi” yolunda – Amsterdam ve Güney Amsterdam’da Şehirleşme ve Şehir Üretimi, 1610-1936
The “Social City” taking shape – Urban Production and Urbanism in Amsterdam and Amsterdam-South, 1610-1936
Gerhard Fehl

Modern Mimari Mirasın Kültürel Değeri
The Cultural Value of Modern Architectural Heritage
Hüsnü Yeğenoğlu

Erken Modernin Kuzey ve Güneydeki Sapa Yolları: M. de Klerk & P. Kramer ve A. Gaudi
Early Modern Side Roads, North and South: M. de Klerk & P. Kramer and A. Gaudi
İhsan Bilgin, Tansel Korkmaz

Barselona-Hamburg: Yerel Özellikler ve Global Talepler arasında Yapısal Dönüşüm İçindeki Liman Kentleri
Barcelona-Hamburg: Structural Changes of Seaport Cities from Local Particularities to Global Challenges
Dirk Schubert

Barselona’dan Öğrenmek; Kentsel Projelerin Yirmi Yılı
Learning from Barcelona; Twenty Years of Urban Projects and Their Reception
Jean-Louis Cohen

Hamburg’da Güncel Mimari Eğilimler
Contemporary Architectural Tendencies in Hamburg
Olaf Bartels

Barselona yakınlarında bir ev: Casa La Ricarda
A house near Barcelona: Casa La Ricarda
Burcu Kütükçüoğlu

Kapanan Daire: Gustav Oelsner Türkiye’de (1939-1949)
The closing circle: Gustav Oelsner in Turkey (1939-1949)
Günkut Akın

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI