Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Çözümlü Problemlerle Dalga Mekaniği Ve Kıyı Yapıları

Çözümlü Problemlerle Dalga Mekaniği Ve Kıyı Yapıları

Çözümlü Problemlerle Dalga Mekaniği Ve Kıyı Yapıları

Yazar: Salih Kırkgöz

Akademisyen Kitabevi

452 Sayfa

ISBN: 9786257106726

Boyut: 16.0 x 24.0

1.Hamur

2020

(görsel ve bilgi: akademisyen.com)

 

 

İçindekiler

BÖLÜM 1 – KIYI MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA

1.1 Giriş

1.2 Kıta Sahanlığı ve Kıyı Bölgesi Tanımları

1.3 Dalgaların Kıyı Bölgesindeki Yayılma Süreçleri, Sınıflandırılması ve Kıyı Bölgesi Akıntıları

1.4 Kıyı Mühendisliğinin Faaliyet Alanları

BÖLÜM 2 – KÜÇÜK GENLİKLİ DALGA TEORİSİ

2.1 Potansiyel Akım Yaklaşımı ile Dalga Analizi

BÖLÜM 3 – SONLU GENLİKLİ DALGA TEORİLERİ

3.1 Giriş

3.2 Stokes Dalga Teorisi

3.3 Akım Fonksiyonu Dalga Teorisi

3.4 Cnoidal Dalga Teorisi

3.5 Tek Dalga Teorisi

3.6 Üniform Derinlikli Suda Dalga Yüksekliğindeki (Dalga Dikleşmesindeki) Limit Durumlar

3.7 Dalga Teorilerinin En İyi Geçerlilik Koşulları

BÖLÜM 4 – SIĞLAŞAN SUDA NONLİNEER UZUN DALGA TEORİSİ

4.1 Nonlineer Uzun Dalga Denklemleri

4.2 Lineer Uzun Dalga Denklemleri

4.3 Nonlineer Uzun Dalga Denklemlerinin Çözümü

BÖLÜM 5 – SIĞLAŞAN DALGALARDA ENERJİ KAYIPLARI VE ORTALAMA SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ

5.1 Sığlaşan Dalgalarda Enerji Kayıpları

5.2 Sığlaşan Dalgalardan Kaynaklı Ortalama Su Seviyesi Değişimleri

BÖLÜM 6- DALGA SIĞLAŞMA SÜREÇLERİ: DALGA SAPMASI VE DALGA DÖNMESİ

6.1 Dalga Sapması

6.2 Dalga Dönmesi

BÖLÜM 7 – DALGA SIĞLAŞMA SÜREÇLERİ: DALGA YANSIMASI, KIRILMASI VE TIRMANMASI

7.1 Dalga Yansıması

7.2 Sığlaşan Suda Dalga Kırılması

7.3 Dalga Tırmanması ve Çekilmesi

BÖLÜM 8 – UZUN PERİYOTLU VE APERİYODİK DALGALAR: GELGİT, FIRTINA KABARMASI VE TSUNAMİ

8.1 Astronomik Gelgit

8.2 Fırtına Kabarması

8.3 Tsunami

BÖLÜM 9 – LİNEER DÜZENSİZ DALGA TEORİSİ

9.1 Rüzgâr Dalgası İklimi

9.2 Ölçümlere ve Gözlemlere Dayalı Dalga Tahmini

BÖLÜM 10 – RÜZGAR DALGALARININ ÜRETİMİ VE TAHMİNİ

10.1 Derin Suda Rüzgâr Dalgalarının Üretimi

10.2 Rüzgâr Verilerinden Derin Suda Dalga Tahmini

BÖLÜM 11 – KIYI BÖLGESİNDE KATI MADDE HAREKETLERİ

11.1 Giriş

11.2 Kıyı Bölgesinde Katı Madde Taşınım Süreçleri

11.3 Kıyıya Dik Taşınımdan Kaynaklı Kıyı Profilleri

11.4 Kıyıboyu Sediment Taşınımı

11.5 Sediment Hareketlerinden Kaynaklı Olarak Kıyı Planında Oluşabilecek Şekillenmeler

BÖLÜM 12 – SİLİNDİRİK ELEMANLARA GELEN DALGA YÜKLERİ

12.1 Giriş

12.2 Silindirik Elemanlara Gelen Dalga Yükleri

BÖLÜM 13 – KIYI DUVARLARINA GELEN DALGA YÜKLERİ

13.1 Giriş

13.2 Kırılmayan Dalgaların Kıyı Duvarlarındaki Yükleri

13.3 Kırılmakta-Olan Dalgaların Kıyı Duvarlarındaki Yükleri

13.4 Kırılmış Dalgaların Kıyı Duvarlarındaki Yükleri

BÖLÜM 14 – TAŞ DOLGU KIYI YAPILARININ DALGA YÜKLERİ ALTINDA STABİLİTESİ

14.1 Giriş

14.2 Koruyucu Tabakanın Stabilitesi

14.3 Dolguda Palye Tipi Koruyucu Tabaka Konsepti

BÖLÜM 15 – KIYI KORUMA VE DÜZENLEME YAPILARI

15.1 Kıyıya Paralel Yapılar: Kıyı Duvarları, Kıyı Perdeleri, Kıyı Kaplamaları

15.2 Kıyıya Dik Yapılar: Mahmuzlar, Jetler

15.3 Dalgakıranlar

BÖLÜM 16 – LİMANLAR VE LİMAN DÜZENLEME YAPILARI

16.1 Limanlar Hakkında Genel Bilgiler

16.2 Bir Limanın Elemanları

16.3 Liman Düzenleme Yapıları: Rıhtım ve İskelelerin Yapı Tipleri

BÖLÜM 17 – DİĞER KIYI VE DENİZ YAPILARI

17.1 Kazıklar, Denizaltı Boru Hatları ve Kablolar

17.2 Deniz Deşarjları

17.2 Açıkdeniz Platformları

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI