Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Ekonomisi: Alternatif Enerji Kaynakları İçin Karşılaştırmalı Maliyet Analizi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Ekonomisi: Alternatif Enerji Kaynakları İçin Karşılaştırmalı Maliyet Analizi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Ekonomisi: Alternatif Enerji Kaynakları İçin Karşılaştırmalı Maliyet Analizi

Yazar: Mustafa Nuran

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

206 Sayfa

ISBN: 9786056575808

2015

(görsel: denizhaber.com, bilgi: katalog.istanbul.edu.tr, denizhaber.com)

Kitap Hakkında

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Nuran’ın doktora tezinden yayınlanan çalışmada; yenilenebilir enerji kaynakları ve biyodizelin ticaret gemilerinde kullanım olanaklarının maliyet açısından araştırıldığı çalışmada gemi makineleri işletme mühendisliği ekonomisi, dünyanın ve Türkiye’nin enerji görünümü açıklanarak, biyodizelin yakıt özellikleri, üretim süreçleri ve dünyada biyodizel uygulamaları değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında 2012-2013 yılları arasında Türk deniz ticaret filosunun dökme yük, kuru yük ve tanker gemilerinin yardımcı dizel makinelerinde yakıt olarak biyodizel kullanıldığında oluşan maliyetler hesaplanmış ve geleceğe yönelik öngörülmemeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında başmühendislerin biyodizel kullanımına ilişkin algıları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

Biyodizelin ticaret gemilerinde yakıt olarak kullanılabilmesi ile ilgili ilk çalışma olan kitabında Mustafa Nuran, yenilenebilir enerjilerin geleceğin deniz yakıtları içerisinde önemli bir paya sahip olacağına vurgu yapmaktadır.

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI