Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Elit Erkek Yüzücülerde Yüzme Performansları İle Apelin İlişkisinin İncelenmesi

Elit Erkek Yüzücülerde Yüzme Performansları İle Apelin İlişkisinin İncelenmesi

Elit Erkek Yüzücülerde Yüzme Performansları İle Apelin İlişkisinin İncelenmesi

Yazar: Aykut Dündar

Gazi Kitabevi

76 Sayfa

ISBN: 9786053448563

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapaklı – 1. Hamur

2019

(görsel: gazikitabevi.com.tr, bilgi: seckin.com.tr, kitapkoala.com, gazikitabevi.com.tr)

Kitap Hakkında

Elit düzeydeki erkek yüzücülerin katılımı ile gerçekleştirilen bu çalışma, farklı yüklenme (kısa, orta ve uzun mesafeli) egzersizlerinin apselin ile bazı fiziksel ve biyokimyasal parametreler üzerine etkilerini incelemek amacı ile yapılmıştır.
Çalışma grubumuzu Malatya-Adıyaman illerinde yaşayan, benzer beslenme alışkanlıkları olan, yaşları 18-22 arasında değişen, elit düzeyde ve halen aktif olarak yüzme antrenmanı yapan 20 sağlıklı erkek yüzücü oluşturmuştur. Bu çalışmada ön test-son test modeli uygulanmıştır. Yapılan yüklenmeler sonrası deneklerden 4 defa kan alınmış olup, apelin ve bazı biyokimyasal parametreler ile tam kan değerlerinin tayinleri gerçekleştirilmiştir. Sonrasında fiziksel ölçüm değerleri alınmıştır. Veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır.

İçindekiler:

1.Giriş
2.Genel Bilgiler
3.Gereç ve Yöntem
4.Bulgular
5.Tartışma
6.Sonuç ve Öneriler
7.Kaynaklar

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI