Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk - Yunan İlişkilerinde Ege Sorunları

Türk - Yunan İlişkilerinde Ege Sorunları

Türk - Yunan İlişkilerinde Ege Sorunları

Yazar: İrfan Kaya Ülger

Derin Yayınları

352 Sayfa

ISBN: 9789994425017

Boyut: 13.5 x 21

Karton Kapak – Enzo Kağıt

 2008

(görsel: nobelkitap.com,  bilgi: idefix.com, deryayinevi.com.tr)

Kitap Hakkında

Bu çalışma, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Sorunlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Kuşkusuz iki taraf arasında en önemli anlaşmazlık konusu Kıbrıs sorunudur. Ada’da 1974’den günümüze kadar varlığını koruyan statükoya hukuksal temel kazandırma, sorunu çözme çabaları 2002 yılından günümüze hız kazanmıştır. Konuyu içinden çıkılmaz hale getiren unsur ise Kıbrıs sorununun Türkiye-AB ilişkileri ile ilintili hale gelmesidir.

Aynı zamanda bu çalışmada Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs sorunu dışında kalan anlaşmazlık konularını ele almaktadır. Kıbrıs harici sorunları salt Ege ile sınırlamak da doğru değildir. Fener Rum Patrikhanesinin statüsü, Heybeliada Rum Okulunun açılması, Batı Trakya Türk azınlığın sorunları da günümüzde Türkiye ve Yunanistan’ın ikili ve hatta çok taraflı ilişkilerini etkilemektedir.

Kitapta sırasıyla Karasuları, Kıta Sahanlığı, Hava Sahası ve Fır Hattı, Ege Adalarının Statüsü, Yunanistan Azınlıkları ve Batı Trakya Türklerinin Sorunları incelenmektedir. Hiç kuşku yok ki metinler, ele alınan konuları tüm boyutlarıyla inceleyen nitelikte değildir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI