Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

TTK Tasarısı Ve Deniz Ticaret Hukuku - Değişiklikler & Değerlendirmeler

TTK Tasarısı Ve Deniz Ticaret Hukuku - Değişiklikler & Değerlendirmeler

TTK Tasarısı Ve Deniz Ticaret Hukuku - Değişiklikler & Değerlendirmeler

 

Yazarlar: Rayegan Kender, Samim Ünan, Emine Yazıcıoğlu, Hacı Kara, Esin Hatipoğlu, Selçuk Demirbulak, Fehmi Ülgener, İlyas Kamiloğlu, Pınar Akan

İstanbul Barosu Yayınları

171 Sayfa

ISBN: 9786055614294

2010

(görsel: istanbulbarosu.org.tr, bilgi: istanbulbarosu.org.tr, legalkitabevi.com)

Kitap Hakkında

Kitabın önsözünde Yayın Kurulu başkanı Av. Celal Ülgen şunları söylüyor:

Ülkemizde ilk Deniz Ticaret Kanunu 1864’te yürürlüğe giren Ticareti Bahriye Kanunu’dur. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 65 yıl sonra 2. Deniz Ticaret Kanunumuz 1929 yılında yürürlüğe girmiştir.

Yürürlükteki 6762 sayılı Ticaret Kanunumuzun 4. kitabı deniz ticaretine ayrılmıştır,  Ancak 1956 tarihinden beri yürürlükte olan Ticaret Kanununun diğer hükümleri gibi deniz ticaretine dair hükümleri de zamanla eskimiş ve gereksinimleri karşılayamaz hale gelmiştir.

Bunun yanı sıra değişen ve gelişen toplum dinamikleri ve uluslararası ticaret koşulları yeni bir Ticaret Kanunu hazırlanmasını gerektirmiştir.

Deniz Hukuku alanında yayımlanmış pek az yayın var. Meslektaşlarımız bu konuda sık sık yayın istemlerini bizlere iletiyorlar idi. Bu kitap vesilesiyle bir bakıma bu istemi de karşılamış oluyoruz. Kitap baromuzdan edinilebilir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI