Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Su Ürünleri Yürütmeliği

Su Ürünleri Yürütmeliği

Su Ürünleri Yürütmeliği

Yazarlar: Ahmet Göker Elbek, Ejbel Çıra, Dilek Emiroğlu

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları

ISBN: 978-975-483-481-9

2009

(bilgi ve görsel: egefish.ege.edu.tr)

Kitap Hakkında

 

Kitapta girişte su ürünleri sektörü, yürütmelik ve hukuk konuları ele alınmış, su ürünleri ve denizcilik yürütmelikleri Cumhuriyetten itibaren anlatılmıştır. Yürütmelikte kurallar dizesi üzerinde durulmuş ve su ürünleri bağlamında yasal tanımlamalar yapılmıştır. İlerleyen bölümlerde avcılık, yetiştiricilik ve su ürünlerine dayalı sanayiler alt sektörlerinde yürütmelik konuları ayrıntılı olarak işlenmiştir. Su ürünlerinde koruma ve kontrol sistemi ile standartlar; denetim, su ürünlerinde zapt ve elkoyma, standardizasyon ve su ürünleri standartları anlatılmıştır. Su ürünleri ile ilgili yürütmelik ayrıntılı olarak ele alınmış, bu bağlamda, ilgili kamu kurumları, kooperatif ortaklıklar, haller ve ilgili yürütmelikler, kredi yürütmeliği, deniz iş yasası ve ilgili yürütmelik konuları ele alınmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği bağlamında uluslararası yürütmelik de ortak balıkçılık politikası çerçevesinde sunulmuştur.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI