Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Su Ürünleri Mevzuatı

Su Ürünleri Mevzuatı

Su Ürünleri Mevzuatı

Yazarlar: Seyfullah Çakmak, Hüseyin Çolak

Seçkin Yayıncılık

644 Sayfa

ISBN: 9789750205538

Boyut: 16.0 x 23.0

2007

(görsel: seckin.com.tr, bilgi: seckin.com.tr, dr.com.tr)

Kitap Hakkında

Önemli bir besin kaynağı olan su ürünleri, canlı doğal kaynaklar arasında yer almaktadır. Su ürünleri üretiminin devamlılığının sağlanması, su ürünleri stoklarının ve bulundukları ortamın korunmasını zorunlu kılmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeleri içeren mevzuatın doğru olarak uygulanması, bilinmesi ve yorumlanması büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyet Savcısı Seyfullah ÇAKMAK ve Yargıtay Tetkik Hakimi Hüseyin ÇOLAK tarafından hazırlanan bu eserin; su ürünleri mevzuatının uygulanmasında ortaya çıkan hukuki sorunların çözümü ve doğru olarak yorumlanmasına ışık tutacak, kontrol hizmetlerinde görev alan Bakanlığımız personeli ve diğer kamu personelinin başvuracağı temel bir kaynak niteliğindedir.

Konu Başlıkları:

-Su Ürünleri İstihsali

-Patlayıcı ve Zararlı Maddeler Kullanma Yasağı

-Sulara Zararlı Madde Dökülmesi

-Yabancıların Su Ürünleri İstihsali Yasağı

-Genel Yasaklar, Tahditve Mükellefiyetler

-Trolle Su Ürünleri Avcılığı

-Muhakeme Usulü

-İdari Yaptırım Usulü ve Kanun Yolu

-İdari Para Cezalarında Zamanaşımı

-37, 1 ve 37, 2 numaralı Sirkülerin 1380 Sayılı Yasaya Muhalefet Fiilleri Açısından Değerlendirilmesi Tartışılması

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI