Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu - I

Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu - I

Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu - I

Editör: Cüneyt Süzel

On İki Levha Yayınları

xiii +145 Sayfa

ISBN: 978-605-7622-26-6

Boyut: 16.0 x 23.5

Amerikan Cilt – 1. Hamur

2019

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar – I Sempozyumu, 15/12/2018 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi ile İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Genç Hukukçular Kulübü tarafından birlikte düzenlenmiştir. Sempozyumda tebliğ sunan değerli akademisyenlerin ve avukatların katkıları bu çalışma ile okuyucuya sunulmaktadır. (Arka Kapaktan)

İçindekiler:

-Teknolojik Gelişmelerin, Taşıyanın Gemiyi Sefere Elverişli Halde Bulundurmak Borcunun Kapsamına ve İçeriğine Etkileri  – Dr. Iur. Bülent Sözer

-Eşyanın Zıyaı, Hasarı ve Gecikmesinden Doğan Tazminat İstemlerinde 90 Günlük Ek Süre (TTK m. 1188 f. 3) – Prof. Dr. Kerim Atamer

-Deniz Ticaret Hukukunda Gönderilen Kavramı – Doç. Dr. Serap Amasya

-Taşıyanın Hakları – Av. Dr. Kerem Ertan

-Deniz Taşımasında Yüke Gelen Zararda Sınırlı Sorumluluk Uygulaması ve İstisnaları – Av. Ercan Demir

-Yük Sigortalarında % 10 İlave ve Taşıyana Rücu – Dr. Öğr. Üyesi Sami Aksoy

-Taşıma Sektöründe Siber Riskler ve Etkileri  – Prof. Dr. Didem Algantürk Light

-Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karardaki Değişikliklerin Deniz Ticareti Hukukuna Etkisi – Dr. Cüneyt Süzel

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI