Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Yüke Özen Yükümlülüğünün İhlalinden Doğan Sorumluluğu (TTK m. 1061)

Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Yüke Özen Yükümlülüğünün İhlalinden Doğan Sorumluluğu (TTK m. 1061)

Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Yüke Özen Yükümlülüğünün İhlalinden Doğan Sorumluluğu (TTK m. 1061)

Yazar: Pınar Akan

Adalet Yayınevi

198 Sayfa

ISBN: 978-994-4416-283

Boyut: 17.0 x 24.5

1.Hamur

2007

(görsel: adaletyayinevi.com, bilgi: adaletyayinevi.com, hukukmarket.com)

Kitap Hakkında

Bu kitap esas olarak, 2001 yılında savunmasına girdiğim ve başarıyla geçtiğim Amerikan ve Türk Hukuklarında Taşıyanın Yüke Özen Yükümlülüğünün İhlalinden Doğan Sorumluluğu konulu doktora tezimin özünü teşkil etmektedir. Ancak tez konumun uygulamadaki önemini gördükçe mukayeseli hukuktan ziyade Türk hukukuna daha çok değinilmesinin yerinde olacağı kanaatini edindim. Bu nedenle Türk hukuk düzeninin ön plana çıkarılarak, kaynakçanın da güncellenip, Türk Ticaret Kanunu tasarısının ilgili hükümlerini ve doktrindeki eleştirileri de ekleyerek taşıyanın 1061. madde uyarınca sorumluluğunu gerek Türk gerekse yabancı içtihatlarla birlikte özet olarak kitap halinde yayınlamayı uygun gördüm.

İçindekiler:

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 • 1. GENEL OLARAK-3
 • 1-) Tarihi Gelişim-3
 • 2. ULUSLAR ARASI KONVANSİYONLAR-7
 • I-) La Haye ve La Haye – Visby Kuralları-7
 • 1- Uygulama Alanı-7
 • 2- Taşıyanın Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümler-8
 • a1-) Yabancı Hukuklara Etkisi-11
 • a. 1. 1-) Amerikan Hukukuna Etkisi-11
 • a. 1. 2-) Kanada Hukukuna Etkisi-15
 • a. 1. 3-) İngiliz Hukukuna Etkisi-16
 • a. 1. 4-) Fransız Hukukuna Etkisi-18
 • a. 1. 5-) Türk Hukukuna Etkisi-20
 • II-) Hamburg Kuralları-21
 • 1-) Uygulama Alanı-21
 • 2-) Taşıyanın Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümler-21
 • a. 1-) Yabancı Hukuklara Etkisi-24
 • a. 1. 1-) Amerikan Hukukuna Etkisi-24
 • a. 1. 2-) Kanada Hukukuna Etkisi-25
 • a. 1. 3-) İngiliz Hukukuna Etkisi-25
 • a. 1. 4-) Fransız Hukukuna Etkisi-26
 • a. 1. 5-) Türk Hukukuna Etkisi-26
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TAŞIYANIN YÜKE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU
 • 1. TAŞIYANIN YÜKE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ-31
 • I-) Kapsamı-31
 • 1-) Yüklemede Özen Yükümlülüğü-31
 • 2-) İstifte Özen Yükümlülüğü-34
 • 3-) Yükün Elden Geçirilmesi, Taşınması ve Muhafazasında Özen Yükümlülüğü-36
 • 4-) Boşaltmada Özen Yükümlülüğü-42
 • II-) FIO (Free in and out) Klozu-43
 • III-) Yükümlülüğün Bulunduğu Safha-45
 • 1-) Teslim Kavramı-45
 • a1-) Teslimin Yapılacağı Liman-52
 • a2-) Teslim İkamesi-53
 • a3-) Mavnaya Teslim-55
 • a4-) Yükün Rıhtım İdarelerince Tesellüm ve Teslimi-56
 • a5-) Supalan Teslim-57
 • a6-) Ardiyede Teslim-59
 • 2. TAŞIYANIN YÜKE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ-59
 • I-) Kusur-59
 • 1-) Sevk ve İdare Kusuru (Teknik Kusur). -60
 • 2-) Ticari Kusur-69
 • II-) Yükün Zıyaa ya da Hasara Uğraması-74
 • 1-) Zıya ve Hasar Kavramları-74
 • a1-) Zıya Kavramı-75
 • b2-) Hasar kavramı-76
 • 2-) Fire-76
 • 3. TAŞIYANIN SORUMSUZLUK HALLERİ-78
 • I-) Mutlak Sorumsuzluk Halleri-78
 • 1-) Sevk ve İdare Kusuru-78
 • 2-) Yangın. -79
 • II-) Muhtemel Sorumsuzluk Halleri-82
 • 1-) Deniz Tehlikeleri-83
 • 2-) Savaş Hali-89
 • 3-) Kamu Düşmanlarının Hareketleri-90
 • 4-) Devletin ve Mahkemelerin El Koyma Kararları-90
 • 5-) Karantina Kısıtlamaları-91
 • 6-) Yükle İlgililerin Kusuru-92
 • 7-) Grev, Lokavt ve Diğer Çalışma Engelleri-93
 • 8.) İsyan ve Halk Ayaklanması-95
 • 9-) Denizde Can ve Mal Kurtarmaya Yönelik Fiiller-95
 • 10-)Yüke Ait Sebepler-96
 • a. 1-) Ambalaj Yetersizliği-96
 • a. 2-) Marka Yetersizliği-98
 • 11-) Malın Kendine Has Cins ve Özelliği-98
 • 12-) Gizli Ayıplar-100
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • İSPAT SİSTEMİ
 • 1. GENEL OLARAK-103
 • 2. YÜKÜN MUAYENESİ ve ZARAR İHBARI-111
 • I-) Yükün Muayenesi-111
 • II-) Zarar İhbarı-113
 • 1-) Konteyner taşımacılığında zarar ihbarı-124
 • 3. TAZMİNATIN KAPSAMI-125
 • I-) Malın Piyasa Değeri Kıstası-125
 • 1-) Malın zıyaa uğraması halinde-130
 • 2-) Malın hasara uğraması halinde-130
 • II-) Parça Başına Sınırlı Sorumluluk-131
 • SONUÇ-143
 • BİBLİYOGRAFYA-191

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI