Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Ana Hatları İle Yeni TTK Hükümleri Çerçevesinde - Deniz Ticaret Hukuku Değişiklikleri (Genişletilmiş Konferans Metni)

Ana Hatları İle Yeni TTK Hükümleri Çerçevesinde - Deniz Ticaret Hukuku Değişiklikleri (Genişletilmiş Konferans Metni)

Ana Hatları İle Yeni TTK Hükümleri Çerçevesinde - Deniz Ticaret Hukuku Değişiklikleri (Genişletilmiş Konferans Metni)

Hazırlayan: Ahmet Çalık

Duvar Yayınları – Akademi Dizisi

136 Sayfa

ISBN: 978-605-89037-6-0

2011

(görsel ve bilgi: caliklaw.com)

Kitap Hakkında

Bu çalışma, 14.04.2011 günü İzmir’de Deniz Ticaret Odası, Deniz Nakliyecileri Derneği ve Maersk Denizcilik öncülüğü ile gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören “Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Deniz Ticaret Hukuku Semineri” için hazırlamış olduğumuz konferans metninin
ilgili yasa maddelerinin de eklenmesi suretiyle genişletilmiş bir halidir.

Anılan seminere yanımız sıra Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun hazırlanmasında görev almış olan “Deniz Ticaret Hukuku Alt Komisyonu”nun en aktif üyesi olan Sayın Doç. Dr. Kerim Atamer de katılarak kendi tebliğini ve görüşlerini sunmuştur. Gerek Sayın Atamer’in görüşleri, gerekse toplantıda katılımcıların katkı ve soruları da dikkate alınarak gerekli olan yerlerde metne işlenmiştir.

Konferans metni aşağıda daha büyük puntolarla basılmış kısım olup, gerekli gördüğümüz noktalarda daha detaya girmek isteyen ilgililere kolaylık olması amacıyla küçük puntolarla bastığımız kısım ise yeni kanunların (TTK ve BK) ve yeni TTK. nun atıf yaptığı uluslararası
sözleşmelerin hükümleridir.

Metnin sonuna hatırlatıcı not ve özet olmak üzere konferans sırasında kullanmış olduğumuz power point yansıları da eklenmiştir.

Bu konferans metninin özellikle deniz ticaret sektörüne yararlı olması ve daha geniş bir dağıtıma kavuşması amacıyla kitap halinde de basılması düşüncesini destekleyen ve kitabın basımı için gayretlerini esirgemeyen Deniz Nakliyecileri Derneği ve Dernek Başkanı Sayın
Jozef Çukurel ile kitabın basımı işinde emek harcayan Dernek sekreteri Sayın Mehti Bülent Bıkmaz’a, keza daimi destek ve gayretleri nedeniyle çocuklarım ve mesai arkadaşlarım Av. Barış Çalık ve Av. Zeynep Çalık’a teşekkür ederim.

İçindekiler

1. GİRİŞ 9

2. ACENTELİK 15

3. GEMİ, GEMİ MÜLKİYETİ, GEMİ SİCİLİ 20

4. DONATAN VE SORUMLULUĞU 24

5. KAPTAN 62

6. DENİZ TİCARET SÖZLEŞMELER 66

A. GEMİ KİRALAMA (Bare Boat Charter / Demise Charter) SÖZLEŞMELERİ 66

B. ZAMAN ÇARTERİ (Time Charter) SÖZLEŞMELERİ 69

C. NAVLUN SÖZLEŞMELERİ 72

a. Kavramlar, Kurumlar, Taraflar ve Hakları 73
b. Taşıma Senetleri 80
c. Gönderilenin Hukuki Durumu 87
d. Hak düşümü ve Zamanaşımı Süreleri 88

D. DENİZDE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ 89

7. KARMA (ÇOKLU) TAŞIMALAR 101

8. MÜŞTEREK AVARYA 103

9. ÇATMA 104

10. KURTARMA 105

11. GEMİ ALACAĞI, DENİZ ALACAĞI, İHTİYATİ HACİZ VE CEBRİ İCRA 109

12. TAMAMEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 131

13 DÜZENLENME YAPILMAMIŞ DENİZ TİCARET KONULARI 133

14. DENİZ TİCARET UYUŞMAZLIKLARINDA YARGI 135

– KONFERANS YANSILARI 37

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI