Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma

1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma

1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma

Yazar: İsmail Demir

Turhan Kitabevi

xii + 334 Sayfa

ISBN: 978-605-5593-18-6

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2010

(görsel ve bilgi: turhankitabevi.com.tr)

İçindekiler

KURTARMA KAVRAMI

-Genel Olarak

-Uluslararası Hukukta Kurtarma

-Türk Hukukunda Kurtarma

-Kurtarmanın Unsurları

-Kurtarma Ve Müşterek Avarya

-Kurtarma Ve Römorkaj

-Kurtarmanın Hukuki Mahileyeti

KONVANSİYONUN UYGULAMA SAHASI

-Uluslararası Bir Konvansiyondan Doğan Uygulama Taahhüdü

-Coğrafi Bakımdan

-Kişi Bakımından

-Konu Bakımından

KAMU HUKUKU NİTELİKLİ BORÇLAR

-Genel Olarak

-Konvansiyon Kaynaklı Kamu Hukuku Nitelikli Borçlar

KURTARMA SÖZLEŞMESİ

-Sözleşme Serbestisi Ve Sözleşmenin Yapılması

-Tip Sözleşmeler (LOF) Ve Konvansiyonun Uygulanması

-Kurtarma Faaliyetinin Yürütülmesi

-Sözleşmenin Uyarlanması Ve İptali

KURTARANIN ALACAKLARI

-Genel Olarak

-Kurtarma Ücreti

-Özel Tazminat

-Ödemeden Mahrumiyet  ya da İndirim

-Faiz

-Sorumluluğun Sınırlandırılması

-Kurtaranın Alacaklarının Teminatı

-Zamanaşımı

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI