Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Temel Denizcilik Bilgisi

Temel Denizcilik Bilgisi

Temel Denizcilik Bilgisi

Yazarlar: Soner Esmer, Güven Şengönül, Serim Paker

Beta Yayınları

218 Sayfa

ISBN: 9786053333593

Boyut: 16.2 x 23.5

2015

(görsel ve bilgi: betayayincilik.com)

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Günümüzde denizciliğe olan ilgi hızla artmakta ve ülkemizde denizcilik faaliyetleri amatör anlamda gittikçe gelişmektedir. Denizciliğe gönül veren deniz insanlarının denizcilik bilgi ve beceri gereksinimleri ile donanımları kendi can ve mal güvenlikleri için önemli olduğu kadar seyir halindeki diğer deniz araçlarının selameti açısından da önemlidir. Genel anlamda denizciliği öğrenmek için denizcilik faaliyetlerinde bulunma yani “uygulamaya” ve genel denizcilik bilgisi kapsamında “teoriye” ihtiyaç duyulur. Genel denizcilik bilgileri, denizcilik faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli ve tamamlayıcı pratik bilgilerdir. Bu bilgiler amatör denizcilere gerekli olduğu kadar, farklı alanlardan denizcilik sektörüne giriş yapmış ve denizcilik konusunda eğitim almamış kişiler için de gereklidir. Bunun yanı sıra, son yıllarda amatör denizciliği özendirme ve belgelendirme çalışmaları da dikkate değer oranda artış göstermiştir. Bu nedenle, denizcilik eğitimlerini denizcilik meslek disiplini veren okulların dışında edinmiş kişiler, bu kitabın esas hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu eserin belirtilen hedef kitlenin önemli bir eksiğini kapatması beklenmektedir. Eser denizciliğe giriş bağlamında genel bilgileri sade bir anlatım ile amatör denizcilere sunmak amacını taşımaktadır. Eserde, denizcilik ile ilgili hemen hemen tüm konu başlıklarına basit bir anlatım ile değinilmeye çalışılmıştır. Okuyucuları detay ve karmaşık terminolojiden uzak tutmak için kolay anlaşılır ve yalın yazım tercih edilmiştir. Eserin yazarları profesyonel olarak denizcilik eğitimi veren kuruluşlarda hizmet vermektedir.

Üç yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen öncelikle Abdulaziz GÜNEROĞLU olmak üzere Kpt. Ünal ÖZDEMİR, Kpt. Barış KULEYİN, Kpt. Selçuk NAS, Kpt. Ali Cemal TÖZ, Kpt. Oğuz ATİK, Av. Nurser GÖKDEMİR IŞIK, Baş Mühendis Mustafa NURAN, Baş Mühendis Mustafa Bora KAYACAN, Erdem FİKİR ve Kpt. Alaattin KURT’a katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Soner ESMER, Güven ŞENGÖNÜL, Serim PAKER

İçindekiler:

Bölüm 1: Gemicilik 7

Bölüm 2: Seyir 45

Bölüm 3: Denizde Çatışmayı Önleme 77

Bölüm 4: Denizde Güvenlik 91

Bölüm 5: Denizde Haberleşme 103

Bölüm 6: Denizde İlk Yardım 117

Bölüm 7: Meteoroloji 133

Bölüm 8: Deniz Hukuku 161

Bölüm 9: Gemi Makineleri 177

Bölüm 10: Makine Personeli Eğitimi 191

Referanslar 205

Pratik Denizcilik Sözlüğü 207

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI