Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Güverte İşletim Düzeyi Eğitimi İçin Seyir

Güverte İşletim Düzeyi Eğitimi İçin Seyir

Güverte İşletim Düzeyi Eğitimi İçin Seyir

Yazar: Zeki Haşimoğlu

Birsen Yayınevi

395 Sayfa

ISBN: 9789755116297

Boyut: 19.5 x 27.5

Karton Kapak – 1. Hamur

2015

(görsel: birsenyayinevi.com, bilgi:  babil.com, birsenyayinevi.com)

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Denizcilik mesleğinin ve gemi yönetiminin en temel konusu hiç şüphesiz seyir dersidir. Seyir dersinin konusu çok geniş alanlara yayılmakla birlikte günümüz teknolojik gelişmeleri gemi seyrini de etkilemiştir. Yakın geçmişe kadar klasik seyir yöntemleriyle yersel veya göksel seyir ilkeleri uygulanıyordu. Günümüzde ise teknolojik ilerlemeler sonucu icat edilen cihazlarla gemilerin seyrine yön verilmektedir.

Genel anlamda seyrin içeriğine baktığımızda yersel, elektronik, matematiksel ve göksel olmak üzere bölümlere ayrılabilir. Bu yöntemlerin her biri ile gemi seyrini gerçekleştirmek mümkündür. Hazırlanan bu kitapta seyrin en temel yöntemi olan yersel seyir konuları grafik çizimlerle anlatılmış ve bunlara ilişkin gerekli uygulamalara yer verilmiştir. Seyrin diğer bir yöntemi olan matematiksel seyir konuları sade ve yalın bir dille anlatılarak her seviyedeki öğrencilerin anlayacağı türden örneklerle desteklenmiştir. Günümüzde en çok tercih edilen seyir yöntemi ise hiç kuşkusuz elektronik seyirdir. Yakın geçmişte ortaya çıkan ve hızla yaygınlaşan bu yöntemle alakalı günümüzde pek az kaynağa rastlanmaktadır. Bu nedenle elektronik seyir konusu detaylı olarak incelenmiş, gemilerin seyir sistemlerine giren son teknolojik cihazlar anlatılmıştır. Göksel seyir konusuna bu kitapta hiç yer verilmemiştir. Bu yöntemin farklı bir kategori olması ve kullanım alanının nerede ise tamamen ortadan kalkması nedeni ile kapsam dışı tutulmuştur.

Çok sayıda yerli ve yabancı yayından elde edilen bilgiler deniz tecrübesi ile harmanlanarak oluşturulan bu kaynağın derlenip yazıya dökülmesi iki yıldan fazla bir süre almıştır. Kitapta kullanılan dilin son derece yalın ve anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Eğitim ve Sınav Yönergesi’ne göre hazırlanan konuların öz ve eksiksiz olması en temel kriter olarak benimsenmiştir. Pedagojik kurallara göre ele alınan konular yeterli sayıda çözümlü örneklerle anlaşılır hale getirilmiştir. Bu örneklerin zabitlik sınavlarına hazırlanan kişiler için özgün ve farklı tipte olmasına dikkat edilmiştir. Bunun yanında renkli resim ve grafik çizimlerle desteklenerek daha anlaşılır olması sağlanmıştır.
Kitabın hazırlanmasında desteğini esirgemeyen değerli aileme, grafik çizimlerin hazırlanmasında uzun mesailer harcayan resim öğretmeni Ümit OCAKÇI’ya ve edebiyat öğretmeni Ömer ESKİ’ye teşekkürü bir borç bilirim.
Hazırlanan bu kitap işletim düzeyinde eğitim veren fakülte, yüksekokul ve lise seviyesindeki denizcilik okullarında hem ders kitabı hem de kaynak olacak bir niteliğe sahiptir. Denizcilik okullarında okuyan öğrencilerin yeterli sayıda kaynağa ulaşamadıkları gerçeğinden yola çıkarak bu alanda yaşanan kaynak eksikliğini çeşitlendirmek temel hedeflerimizden biridir.

Tüm denizci adaylarına ve denizci meslektaşlarıma hayırlı olması dileklerimle,
Saygılar sunarım. – Zeki Haşimoğlu

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI