Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi Direnci Ve Sevki - 111 Çözümlü Problem

Gemi Direnci Ve Sevki - 111 Çözümlü Problem

Gemi Direnci Ve Sevki - 111 Çözümlü Problem

Yazar: Muhsin Aydın

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yayını

262 Sayfa

ISBN: 978-605-01-1147-7

Boyut: 21.1 x 29.6

Karton Kapak – 1. Hamur

2018

İçindekiler:

ÖNSÖZ vii

SEMBOL LİSTESİ ix

1. BÖLÜM: GİRİŞ  1

1.1. Akışkanın Tanımı, Özellikleri ve Çeşitleri 1

1.2. Temel Kavramlar ve Birimler 2

1.2.1.Kütle (m), Kuvvet (F) ve Ağırlık (W) 2

1.2.2. Hacim (V)

1.2.3. Basınç (P), Buharlaşma Basıncı (Pv) ve Kavitasyon (Kovuklaşma) 3

1.2.4. Sıcaklık (T) 3

1.2.5. Özgül Kütle (p), Özgül Ağırlık (γ) ve Özgül Hacim(v) 3

1.2.6. Sıkışabilirlik (Hacimsel Elastiklik Modülü) (K) 4

1.2.7. Viskozite (Akışkanın Kayma Gerilmelerine Karşı Davranışı), Kinematik Viskozite (v) ve Dinamik Viskozite (μ) 5

1.3. Akışkanlar Mekaniğinin Tanımı ve Kısa Tarihçesi 7

1.4. Akışkanlar Mekaniğinde Bazı Boyutsuz Sayılar 9

1.4.1. Froude Sayısı (Fn) 9

1.4.2. Reynolds Sayısı (Rn) 9

1.4.3. Euler Sayısı (Eu) 10

1.5. Akım Tipleri 10

1.5.1. Düzenli Akını ve Düzensiz Akım 10

1.5.2. Üniform (Paralel) Akım ve Üniform Olmayan Akım 11

1.5.3. Laminer Akım ve Türbülanslı Akım 11

1.5.4. Bir, İki ve Üç Boyutlu Akımlar 11

2. BÖLÜM: GEMİ DİRENCİ ve GÜCÜ 12

2.1. Genel Olarak Gemi Direnci ve Gücü 12

2.2. Su Yüzeyinde Hareket Eden Bir Geminin Direncinin Bağlı Olduğu Yasa 12

2.3. Gemi Direncinin Bileşenleri 14

2.4. Pürüzlülük ve Kirlenme 16

2.4.1. Bünyesel Pürüzlülük 16

2.4.2. Korozyon Nedeniyle Pürüzlülük 17

2.4.3. Kirlenme Nedeniyle Pürüzlülük 17

2.5. Takıntılar 18

2.6. Gemi Direncini ve Gücünü Hesaplama Yöntemi 19

2.6.1. Eş veya Geometrik Benzer Gemilerden Yararlanılarak Güç Hesaplama 20

2.6.2. İstatistiksel Diyagramlar Kullanılarak Güç Hesaplama 20

2.6.3. Ampirik Formüller Kullanılarak Güç Hesaplama 20

2.7. Model Direnç Deneylerini Değerlendirme Yöntemleri 22

2.7.1. Model Deney Sistemleri, Deney Türleri ve Model Yapımı 23

2.7.2. Blokaj ve Ölçek Etkileri 25

2.7.3. Froude Yöntemiyle Gemi Direnci ve Güç Hesabı 26

2.7.4. Hughes Yöntemiyle Gemi Direnci ve Güç Hesabı 27

2.7.5. ITTC 1978 Yöntemi 29

2.7.6. Form Faktörü ve Hesaplama Teknikleri 30

3.BÖLÜM: GEMİ SEVKİ 34

3.1. Gemilerin Sevk Şekilleri 35

3.2. Pervaneler 35

3.3. Gemi Makine Sistemleri 37

3.3.1. Gemilerin Sevk Zinciri ve Ana Güç Kaynağı 37

3.3.2. Ana Makine Tipleri 38

3.3.3. Ana Makineden Güç Nakli 41

3.3.4. Diğer Güç Sistemleri 43

3.3.5. Yakıtlara İlişkin Temel Bilgiler 44

3.4. Pervaneler İçin Boyut Analizi 44

3.5. Gemi İle Pervane Arasındaki Karşılıklı Etkiler 46

3.5.1. Genel Olarak Gemi İzi ve İz Katsayısı 46

3.5.2. Emme Katsayısı (İtme Azalması) 48

3.6. İz Deneyi 49

3.7. Gemi Sevkinde Güç ve Verim Tanımları 54

3.8. Açık Su Pervane Deneyi ve Sevk Deneyi 57

3.8.1. Açık Su Pervane Deneyi 57

3.8.2. Sevk Deneyi 57

3.9. Kavitasyon ve Kavitasyon Kontrolü 67

3.9.1. Genel Olarak Kavitasyon 67

3.9.2 Kavitasyon Kontrolü 69

4. BÖLÜM: GEMİ DİRENCİ VE GÜÇ HESABI İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER 73

5. BÖLÜM: GEMİ SEVKİ İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER 198

KAYNAKÇA 253

TERMİNOLOJİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE-SEMBOL-BOYUT) 255

DİZİN 259

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI