Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi Acenteliği Eğitimi

Gemi Acenteliği Eğitimi

Gemi Acenteliği Eğitimi

Hazırlayan: Neslihan Başarslan

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yayınları

310 Sayfa

ISBN: 978-605-137-367-6

2014

(görsel ve bilgi: denizticaretodasi.org.tr)

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

AB’ye uyum müktesebatı çerçevesinde, gemi acentelerinin mevzuat ve uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak düzenli ve verimli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak, etkin hizmet temini için gerekli olan yüksek düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim geliştirmek, mali yapıları
itibariyle sağlam ve istikrarlı gemi acentelerinin çalışmasını teşvik etmek, yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını belirleyerek, izin belgelerini düzenlemek amacıyla, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığınca 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olan Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik ile gemi acenteliği yapan veya yapacak olan kişi ve kuruluşlara bazı kurallar getirilerek, bu kurallar çerçevesinde gemi acenteleri mesleklerini icra etmeleri şartı getirilmiştir.

Gemi Acenteleri Yönetmeliği ve buna bağlı olarak çıkartılan Gemi Acenteliği Eğitim Yönergesi’nce, Gemi Acenteliği Mesleki Eğitim Seminerleri’nin düzenlenmesi ve gemi acente firmalarında çalışan personelin de bu seminerlere katılarak eğitim almaları gerekmekte olup, eğitim seminerlerinde, gemi acenteliği mesleğini icra eden kişi ve kuruluşların görevlerinde etkili ve verimli çalışmaları için gerekli olan acentelik mesleğini ilgilendiren tüm konular ve bu konulara kaynak teşkil edecek ve mesleğin özünü içeren ders notları, eğitim seminerlerine katılacak kişilere ve gemi acentelerine yardımcı olabilmek amacıyla Eylül 2007 tarihinde Odamızca ve Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nce müştereken bir kitap hazırlanarak o günden bu güne kadar eğitim görecek kişilere Odamızca ücretsiz dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca bu kitaba Milli Eğitim Bakanlığı bağlısı denizcilik meslek liselerinden de yoğun talepler gelmesi nedeniyle beş kez baskısı tekrar edilmiştir. 2007 yılından bu güne kadar değişen ve yeni çıkan mevzuatlar dikkate alınarak revize edilen bu yeni kitabın tüm gemi acenteleri ve çalışanları ile eğitim görecek kişilere faydalı olması dileğiyle saygılarımı
sunarım.

Metin Kalkavan – İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Bağlantı: 

http://www.denizticaretodasi.org.tr/Shared%20Documents/Acentelik/GemiAcenteligiEgitimi.pdf

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI