Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Endaze Çizimi

Endaze Çizimi

Endaze Çizimi

Yazarlar: Gökhan Akyer, Velittin Akış

Mili Eğitim Bakanlığı Yayınları – Yardımcı ve Kaynak Kitaplar Dizisi

223 Sayfa

ISBN: 978-975-11-6225-0

Boyut: 21.0 x 29.0

Karton Kapak

2021

(görsel: meslek.eba.gov.tr, bilgi: nadirkitap.com, )

İçindekiler

1. İKİ BOYUTLU ÇİZİM 15

1.1. İKİ BOYUTLU YATAY VE DİKEY ÇİZİM KOMUTLARI 15

1.1.1. Çizim Ekranının Tanıtılması 16
1.1.2. Yatay ve Dikey Çizgiler Çizme 17

1.1.2.1. Yatay ve Dikey Çizgi Komutları 17

1.1.2.2. Yatay ve Dikey Çizgi Ayarları 19

UYGULAMA 1- İKİ BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI-1 21

UYGULAMA 2- İKİ BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI-2 23

UYGULAMA 3- İKİ BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI-3 25

1.2. İKİ BOYUTLU AÇILI ÇİZİM KOMUTLARI 27
1.2.1. İki Boyutlu Açılı Çizim Eksenleri 27
1.2.2. İki Boyutlu Açılı Çizim Komutları 29

UYGULAMA 4- İKİ BOYUTLU AÇILI ÇİZİM-1 33

UYGULAMA 5- İKİ BOYUTLU AÇILI ÇİZİM-2 35

UYGULAMA 6- İKİ BOYUTLU AÇILI ÇİZİM-3 37

1.3. İKİ BOYUTLU GEOMETRİK ÇİZİM KOMUTLARI 39

UYGULAMA 7- İKİ BOYUTLU GEOMETRİK ÇİZİM-1 45

UYGULAMA 8- İKİ BOYUTLU GEOMETRİK ÇİZİM-2 47

UYGULAMA 9- İKİ BOYUTLU GEOMETRİK ÇİZİM-3 49

UYGULAMA 10- İKİ BOYUTLU GEOMETRİK ÇİZİM-4 51

UYGULAMA 11- İKİ BOYUTLU AÇILI ÇİZİM-4 53

2. GÖRÜNTÜ KONTROLÜ 57

2.1. GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI 57

UYGULAMA 12- GÖRÜNTÜ KONTROLLERİ-1 59

UYGULAMA 13- GÖRÜNTÜ KONTROLLERİ-2 61

2.2. DÜZENLEME KOMUTLARI 63

UYGULAMA 14- DÜZENLEME KOMUTLARI-1 73

UYGULAMA 15- DÜZENLEME KOMUTLARI-2 75

UYGULAMA 16- DÜZENLEME KOMUTLARI-3 77

UYGULAMA 17- DÜZENLEME KOMUTLARI-4 79

2.3. ÖLÇÜLENDİRME KOMUTLARI 81

2.3.1. Ölçülendirme Ayarları 81
2.3.2. İki Boyutlu Çizimlerin Ölçülendirilmesi 85

UYGULAMA 18- ÇİZİMLERİ ÖLÇÜLENDİRME-1 89

UYGULAMA 19- ÇİZİMLERİ ÖLÇÜLENDİRME-2 91

2.4. ÇİZİMLERİ TARAMA 93
2.4.1. Tarama Ayarları 94
2.4.2. İki Boyutlu Cisimlerin Taranması 96

UYGULAMA 20- ÇİZİMLERİ TARAMA-1 99

UYGULAMA 21- ÇİZİMLERİ TARAMA-2 101

2.5. ÇİZİM EKRANINDA YAZI YAZMA 103

2.5.1. Yazı Yazma Ayarları 103
2.5.2. İki Boyutlu Çizimler Üzerinde Yazı Yazma 104

UYGULAMA 22- ÇİZİM EKRANINDA YAZI YAZMA-1 107

UYGULAMA 23- ÇİZİM EKRANINDA YAZI YAZMA-2 109

2.6. ÇİZİM EKRANINDAN ÇIKTI ALMA 111

2.6.1. Çıktı Alma Ayarları 111
2.6.2. Çizim Ekranı Üzerinden Çıktı Alma 115

UYGULAMA 24- ÇİZİMİN ÇIKTISINI ALMA 119

UYGULAMA 25- ÇİZİM EKRANINDA YAZI YAZMA-3 121

3. ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM 125

3.1. ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM MENÜLERİ 125

3.1.1. Üç Boyutlu Çizim Ekranı 126
3.1.2. Üç Boyutlu Çizim İçin Kullanılan Menüler 127
3.1.3. Üç Boyutlu Çizim Ekranını Kaydetme 130

UYGULAMA 26- ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI-1 131

UYGULAMA 27- ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI-2 133

UYGULAMA 28- ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI-3 135

3.2. KATI MODEL OLUŞTURMA 137

3.2.1. Katı Model Oluşturmak İçin Kullanılan Araç Çubukları 137

UYGULAMA 29- KATI MODEL OLUŞTURMA-1 143

UYGULAMA 30- KATI MODEL OLUŞTURMA-2 145

UYGULAMA 31- KATI MODEL OLUŞTURMA-3 147

3.3. KATI MODELDEN GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 149

3.3.1. Görünüş Çıkarma Menüleri 149

KATI MODELDEN GÖRÜNÜŞLER ÇIKARMA 149

UYGULAMA 32- KATI MODELDEN GÖRÜNÜŞLER ÇIKARMA-1 153

UYGULAMA 33- KATI MODELDEN GÖRÜNÜŞLER ÇIKARMA-2 155

UYGULAMA 34- KATI MODELDEN GÖRÜNÜŞLER ÇIKARMA-3 157

4. OFSET TABLOSU 161

4.1. OFSET TABLOSU OLUŞTURMAK 161

4.1.1. Endaze ve Endaze Teorisi 161
4.1.2. Geminin Ana Elemanları 162
4.1.3. Geminin Ana Boyutları 163

4.1.3.1. Gemi Tekne ve Yat Geometrisi 163

4.1.4. Ofset Tablosu 164

4.1.4.1. Boyutlu Ofset Tablosu Oluşturmak 165
4.1.4.2. Boyutsuz Ofset Tablosu Oluşturmak 167

UYGULAMA 35- GEMİNİN ANA ELEMANLARI 169

UYGULAMA 36- BOYUTLU OFSET TABLOSU OLUŞTURMAK 171

UYGULAMA 37- BOYUTSUZ OFSET TABLOSU OLUŞTURMAK 173

4.2. ŞİYER EĞRİSİ (SHEER LINE) 175

4.2.3. Şiyer Eğrisi Çizmek 177

UYGULAMA 38- ŞİYER EĞRİSİ ÇİZMEK 179

UYGULAMA 39- FARKLI ŞİYER EĞRİLERİ ÇİZMEK-1 181

UYGULAMA 40- FARKLI ŞİYER EĞRİLERİ ÇİZMEK-2 183

5. BİLGİSAYARDA ENDAZE ÇİZİMİ 187

5.1. EN KESİTLERİN (POSTALARIN) ÇİZİMİ 187

5.1.1. Ofset Tablosuna Uygun En Kesitleri (Posta Eğrileri) Çizmek 188

UYGULAMA 41- POSTA KESİTLERİNİ (EN KESİTLERİ) ÇİZMEK-1 191

UYGULAMA 42- POSTA KESİTLERİNİ (EN KESİTLERİ) ÇİZMEK-2 193

5.2. BATOK EĞRİSİ 195

5.2.1. Ofset Tablosuna Uygun Batok Eğrileri Çizmek 196

UYGULAMA 43- BATOK EĞRİLERİNİ ÇİZMEK-1 201

UYGULAMA 44- BATOK EĞRİLERİNİ ÇİZMEK-2 203

UYGULAMA 45- BATOK EĞRİLERİNİ ÇİZMEK-3 205

5.3. SU HATLARI 207

5.3.1. Ofset Tablosuna Uygun Su Hattı Eğrileri Çizmek 208

UYGULAMA 46- SU HATTI EĞRİLERİNİ ÇİZMEK-1 211

UYGULAMA 47- SU HATTI EĞRİLERİNİ ÇİZMEK-2 213

5.4. DİYAGONAL EĞRİSİ 215

5.4.1. Ofset Tablosuna Uygun Diyagonal Eğrisi Çizmek 215

UYGULAMA 48- DİYAGONAL EĞRİLERİNİ ÇİZMEK-1 219

UYGULAMA 49- DİYAGONAL EĞRİLERİNİ ÇİZMEK-2 221

-KAYNAKÇA 223

-GENEL AĞ KAYNAKÇASI 223

-GÖRSEL KAYNAKÇA 223

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI