Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Topçu Talimnamesi - Hat Gemileriyle Muhriplere Mahsus Atış İdare Usulleri - Deniz Hedeflerine Karşı -Cilt IV

Deniz Topçu Talimnamesi - Hat Gemileriyle Muhriplere Mahsus Atış İdare Usulleri - Deniz Hedeflerine Karşı -Cilt IV

Deniz Topçu Talimnamesi - Hat Gemileriyle Muhriplere Mahsus Atış İdare Usulleri - Deniz Hedeflerine Karşı -Cilt IV

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Bşk. Eğitim Şubesi

Deniz Basımevi

Sayfa: 170 Sayfa + 86 sayfa (Misaller, Şekiller, Ekler)

Boyut: 11.8 x 17.0

Bez Cilt – 3. Hamur

1952

İçindekiler:

-Umumi 1

-Topçu muharebesi 1

-Muharebede geminin ve topların sevk ve idaresi 3

-Topların atış idaresi, vazifesi ve taksimatı 5

-Atış esasları 11

-Tevcih usulleri 11

-Atış kıymetleri 24

-Devrederken atış 40

-Tarassut 43

-Atış usulleri (umumi) 53

-Mesafe düzeltmesi için sukut tarassutlarının takdiri 80

-Gündüz yakın mesafe atış usulü ve gece atış usulü 86

-Çatal gurupu atışı 89

-Çatal gurupunun yapılışı 91

-Çatal gurupunda şüpheli salvolarla yapılacak muamele 96

-Çatal gurupu atışında tesir atışı 101

-Hedef bulma ve tesir atışlarında tebeddül düzeltmesi 107

-Topçu radarı ile atış 111

-Serbest atış 116

-Hedef bulma atışı 117

-Çatallı sabit ve çatallı kademeli atış 117

-Çatallı sabit atış 121

-Çatallı kademeli atış 121

-Sabit ve kademeli atış (çatal teşkil olunmadan) 122

-Hedef bulma atışından tesir atışına geçmek 123

-Tesir atışı 127

-Serbest atış için bazı tavsiyeler 129

-Şüpheli salvolarla yapılacak muamele 134

-Serbest atışın gece muharebesinde kullanılması 135

-Baskın atışı 140

-İki muhtelif çaptaki bataryanın bir hedef üzerine atışı 142

-Mütaaddit gemilerin bir hedef üzerine ateş birleştirmesi 146

-Ayrı idare ile ateş birleştirme 147

-Bir gemiden idare ile ateş birleştirme 150

-Atış idare subayları ve mevkilerin sukutu 150

-Hücumbotların def’i 151

-Torpido atan uçaklara karşı atış 153

-Tenkid ve hüküm 157

-Topçu atışında kullanılan komutlar ve sıraları 166

-Atış idare subaylarının vereceği komutlar ve sıraları 168

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI