Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Tabiyesi

Deniz Tabiyesi

Deniz Tabiyesi

Yazar: Dz. Binbaşı Lütfi

Deniz Matbaası

95 Sayfa

Boyut: 16.5 x 23.9

İnce Karton Kapak- 3. Hamur

1934

İçindekiler:

-Sevkulceyş ve tabiye 1-2

-Sevkulceyş ve tabiye mevzuları içinde rastlanacak tabirler 2-8

-Kuvvei bahriye ve bir kuvvei bahriyeyi teşkil eden birliklerle bu birliklerden her birinin asli vazifeleri 9-14

-Seyir ve emniyet teşkilleri 14-17

-Deniz topçuluğunda temini faikiyet esasları (birlikte seyrin ve aykırı seyrin ateş tesirinde yapacağı tahavvüller) 17-40

-Faikiyeti iptidaiye ve iki eş filo arasında muhtelif vaziyetlere nazaran faikiyet araştırma 41-52

-Tabiye sahasında güneş, rüzgar dalga ve dumanın ehemmiyeti 53-59

-Denizaltı emniyeti, gözcülüğün ehemmiyeti, kaçınma kaideleri 60-84

-Keşif ve karakol 84-93

-Karakol 93-95

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI