Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz İş Hukuku (Ders Kitabı)

Deniz İş Hukuku (Ders Kitabı)

Deniz İş Hukuku (Ders Kitabı)

Yazar:  Bektaş Kar

Yetkin Hukuk Yayınları

258 Sayfa

ISBN: 978-975-464-670-2

Boyut: 16.0 x 23.5

2014

(görsel: legalkitabevi.com, bilgi: legalkitabevi.com, hukukmarket.com, yetkin.com.tr)

Kitap Hakkında

Deniz İş Hukuku Ders Kitabı” adlı çalışma iş hukukunda önemli bir boşluğu doldurmuş, bilimsel ve objektif bir eserdir. Mevzuat hükümlerini açıklayan, yorumlayan, bu hükümleri yüksek mahkeme kararlarını titizlikle kritik tahlile tabi tutan incelemesi, çıkarılması artık zorunluluk haline gelmiş Deniz İş Kanununun hazırlık çalışmalarına ışık tutacaktır. Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanabileceği güncel bir eserdir.

Kitabın Konu Başlıkları : 

 • Genel Bilgiler
 • Deniz İş Hukuk Kavramı
 • Deniz İş Hukukunda Yorum
 • Deniz İş Hukukunun Kaynaklan
 • Deniz İş Kanunu’nun Diğer Kanunlarla İlişkisi
 • Deniz İş Hukukunda İş Güvencesi
 • Deniz İş Denetimi
 • Deniz İş Yargısı
 • Temel Kavramlar
 • Deniz İş Hukukunda İşçi; Gemiadamı
 • Deniz İş Hukukunda İşveren
 • Deniz İş Hukukunda İşveren Vekili
 • Deniz İş Hukukunda Alt İşveren ve Ödünç İş İlişkisi Uygulaması
 • Deniz İş Hukukunda İşyeri Kavramı
 • Deniz İş Hukukunda İşyeri (gemi) Devri
 • Deniz İş Sözleşmesi
 • Deniz İş Hukukunda Ücret
 • İşin düzenlenmesi
 • Deniz iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları
 • Gemiadamlarının iş sağlığı ve güvenliği
 Kitap etiketleri

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI