Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Su İle Seyir - Divan Edebiyatında Su İmgesi ve Muhtelif Tezahürleri (Yunus Emre, Fuzuli, Nabi ve Şeyh Galib Örneği)

Su İle Seyir - Divan Edebiyatında Su İmgesi ve Muhtelif Tezahürleri (Yunus Emre, Fuzuli, Nabi ve Şeyh Galib Örneği)

Su İle Seyir - Divan Edebiyatında Su İmgesi ve Muhtelif Tezahürleri (Yunus Emre, Fuzuli, Nabi ve Şeyh Galib Örneği)

Yazar: Gülcan Abbasoğulları

Akademisyen Kitabevi

238 Sayfa

ISBN: 9786257795241

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2020

(görsel: akademisyen.com, bilgi: babil.com, akademisyen.com)

Kitap Hakkında

Suyu anmak bir vefa borcudur” Bu çalışmayla, Fuzûlî’nin su kasidesi ile daima zihinlerde yer etmiş olan suyun, şairlerin eserlerinde nasıl akis bulduğunu irdelemek ve bazı tahlillerle alana katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Ayrıca divan edebiyatında çokça zikredilen su ve su ile ilgili kavramların eserlerde nasıl anlamlandırılmaya çalışıldığını tespit etmek ve muhtevalarına göre tanzim etmek suretiyle oluşturulmuş müstakil bir çalışmadır.

Pek çok farklı kelimeyle ifade edilen, farklı farklı şekillerde karşılaşılan su, çeşitli hasletleriyle bunun bir yansıması olarak şairlerin dilinde hâlden hâle girmiş, gönül dünyalarının şeklini almıştır. Denizdeki canlıların, dalgalanmalarla oksijene kavuştukları gibi şairlerin şiir ve söz dalgalarıyla da ehil olanlar hayat bulur.

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI