Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizaltı Filosu - Türk Denizaltıcılığının 100. Yılı

Denizaltı Filosu - Türk Denizaltıcılığının 100. Yılı

Denizaltı Filosu - Türk Denizaltıcılığının 100. Yılı

Ortak Çalışma Eseri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Yayını

78 Sayfa

Boyut: 17.1 x 24.1

İnce Karton Kapak – 1. Hamur

1986

Kitap Hakkında

Türk denizaltıcılığı 100 yaşında…

Mutluyuz, Gururluyuz…

Bize 100 yıllık onurlu mirası bahşedenlere minnet ve şükran duyguları ile dolu, devraldığımız bu aziz emaneti, bizden sonra geleceklere yeni başarılar, yeni değerler katarak, daha da yücelterek devretmek azim ve heyecanı ile tekrar huzurlarınızdayız.

Denizaltıcılığımızın 100.ncü yılını anarken, bilim ve teknolojinin, geçen bir asır içinde; makine gücü ile yürüyen dört tekerlekli iptidai araçla başlayan ve bugün fezaya el atmaya hazırlanan baş döndürücü gelişimini görüyoruz. Dünyamız çevresinde uydulardan adeta bir kuşak oluşuyor, yer yüzünün her noktası, her an gözlenebiliyor, güneş sistemi dışında, fezanın bilinmezliklerine doğru keşif araçları yol alıyor, dünyaya bilgiler aktarıyor, teknolojinin gözü her yeri görüyor, silahların menzili de artık mesafe tanımıyor. Gizlenmek ve korunmak, sadece toprağa gömülmek ve denizin derinliklerine inmekle mümkün ve tuzlu suyun örtüsü tüm bu gelişmelere rağmen halen mahdut derinlikler ötesinde “nüfuz edilmezliğini”, hareket serbestisini sınırlamadan gizleyicilik ve koruyuculuğunu devam ettirebilen başlıca ortam olma niteliğini muhafaza ediyor. Denizaltı silahının dünyada ve deniz kuvvetlerimizde bugün ulaştığı yetenek ve etkinlik düzeyi; 100 yıl önce denizaltı silahına verilmiş olan önem ve daha henüz yarı batık bir su üstü platformu hüvviyetinde iken bahriyemize kazandırılması yolunda alınmış karar ve atılmış olan adımın isabetini açıklıkla göstermektedir.

Gözümüzü yarınlara çevirdiğimizde, görülebiir gelecek de, denizaltı silahı için parlak ve görkemli günler vaadediyor. Feza teknolojisinin su altı tahrik, sevk ve kontrol sistemleri ile materyaline akseden olumlu katkıları sonucu yakın gelecekte, maviliklerin daha derinlerinde, daha büyük sür’atlerle, olabildiğince sessiz denizaltıların dolaşması artık gerçekleşmesi kesin teknolojik bir beklentiden ibaret.

İnsan aklı ve muhayyilesinin bilinmeyeni bulma, anlaşılmayanı çözme, daha mükemmeli yaratma yolundaki sınır tanımaz gayreti ve çabaları, günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişime olağanüstü bir ivme kazandırmıştır. Bunun sonucu, buluşların, icatların daha mükemmel ve etkili yenileri tarafından eskitilip demode edilmesi süreci artık birkaç yıl ile ölçülmektedir.

Denizaltı silahının bu hızlı gelişim ve değişim içinde dahi değer ve önemini tüm dünyada giderek artan ölçülerle muhafaza ediyor olması, denizaltıcılığın daha nice 100 yılları idrak edecek devamlılığına işaret etmektedir.

Kendi tersanelerimizde Türk alınteri ve emeği ile inşa edilen üstün kabiliyetli denizaltı gemilerimizde görev yapma mutluluk, gurur ve güvenini tadan talihli nesil olarak mesleğimizin yeni bir 100 yılına adım atarken; canları, kanları pahasına sürdürdükleri uğraşları, yılmak yorulmak bilmeden sabırla, feragatla daha iyiye, daha mükemmele ulaşma çabaları ile bir asır boyu bu onur ve gurur abidesinin yapısına harç olmuş mesleğimizin geçmiş kuşaklarını, emektarlarını, bu günün gerçek yaratıcılarını, minnet ve şükranla anıyor, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş büyüklerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz.

Tuncel Erdinç – Tuğamiral

Denizaltı Filosu Komutanı

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI