Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Akdeniz'de Tesadüfen Avlanan - Hassas Türleri Tanımlama Rehberi

Akdeniz'de Tesadüfen Avlanan - Hassas Türleri Tanımlama Rehberi

Akdeniz'de Tesadüfen Avlanan - Hassas Türleri Tanımlama Rehberi

Yazarlar: Maria del Mar Otero, Fabrizio Serena, Vasilis Gerovasileiou, Monica Barone, Marzia Bo, José Manuel Arcos, Antonio Vulcano, Joana Xavier

Katkıda Bulunan Yazarlar: Anis Zarrouk, Celia Le Ravallec, Paolo Carpentieri, Eleana Touloupaki, Violeta Barrios, Ayaka Amaha Öztürk,
İbrahim Ben Amer, Dorra Maaoui, Margherita Sessa, Konstantina Andreanidou, Vicky Rae, Aurora Nastasi, Daniel Mitchell, Robin Snape, Verónica Cortés Serra, Mercedes Munoz, Mohamed Nejmeddine Bradai

Çevirmen: Esin Aslan Gürbüz

IUCN –  International Union for Conservation of Nature Yayını

204 Sayfa

2019

(görsel ve bilgi: tudav.org)

Kitap Hakkında

Bu tür tanımlama rehberi, Akdeniz’de yürütülen balıkçılık faaliyetleri sırasında tesadüfi avlanan hassas türleri izleme çalışmalarına destek olmak üzere hazırlanmıştır. Rehber, Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz’deki Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşma (ACCOBAMS), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) bağlı Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM), Birleşmiş Milletler Çevre Programı/Akdeniz Eylem Planı kapsamında yer alan Özel Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi (SPA/RAC), Uluslararası Doğayı Koruma Birliği – Akdeniz İşbirliği Merkezi (IUCN-Med), BirdLife Avrupa ve Orta Asya (BL ECA) ve Akdeniz Deniz Kaplumbağalarını Koruma Derneği (MEDASSET) ortaklığında yürütülen ve MAVA Vakfı tarafından desteklenen “Akdeniz’de Hassas Türlerin Hedef Dışı Avlanmalarının Anlaşılması ve Azaltma Denemesi” Projesi kapsamında geliştirilmiştir.

Rehber, projeye dahil olan tüm ortakların ve katkılarından ötürü belgede adı geçen Akdeniz uzmanlarının desteği ile IUCN eşgüdümü altında derlenmiş ve son okumaları gerçekleştirilmiştir. Metinlerin ve materyallerin temin edildiği kaynaklar, her bir takson için ilgili bölümün başında belirtilmiştir. Hassas türler; deniz memelileri, deniz kuşları, deniz kaplumbağaları, kıkırdaklılar (köpekbalıkları, vatozlar ve sıçanbalıkları), süngerler ve mercanlar olarak taksonomik sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.

Türlerle ilgili tanımlayıcı açıklamaların yer aldığı rehber, balıkçılık faaliyetleri sırasında teknedeki gözlemci­lere ve balıkçılara hedef dışı avlanabilecek hassas türleri tanımlanmaya yardımcı ayrıntılar ve genel bilgiler sağlamak üzere hazırlanmıştır. Rehberin yanı sıra, onu tamamlayıcı nitelikte Akdeniz ve Karadeniz’de hassas türlerin tesadüfi avlanması – Veri toplama metodolojisi başlıklı belge FAO/GFCM tarafından ortak kurumların katkılarıyla hazırlanmıştır.

Tür tanımları, ilgili türün anatomik yapısı ve önemli özelliklerini gösteren fotoğraflar, çizimler ve açıklamalar içermektedir. Akdeniz’de yaşayan bazı mercan ve sünger türlerinin tanımlanmasında yaşanabilecek güçlükler dikkate alınarak bu taksonlar tanımlamayı kolaylaştırmak üzere morfolojik gruplar halinde belirtilmiştir ancak mümkün olduğu hallerde tür seviyesinde tanımlanmaları önerilmektedir.

Her bir tür için türü tanımlamada kullanılabilecek başlıca özelliklerin açıklaması (süngerler ve mercanlarda morfolojik grupların özellikleri) ve türün farklı dillerdeki (İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Arapça) yaygın adı verilmiştir. Rehberde belirtilen türlerin Göçmen Türlerin Korunması Hakkında Sözleşme’ye (CMS) bağlı Ek I (Tehlike altındaki göçmen türler) ve/veya Ek II (Anlaşmalar aracılığıyla korunan göçmen türler); Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’ye (CITES) bağlı Ek I (Tehlikede olan türler); Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi Akdeniz ve Karadeniz’deki Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşma (ACCOBAMS) ve Barselona Sözleşmesi kapsamındaki Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitlilik Protokolü’ne (SPA/BD) bağlı Ek II (Tehlike veya tehdit altında olan türler) veya Ek III (Kullanımı Düzenlemeye Tabi olan Türler) uyarınca koruma altında olup olmadığı hakkında bilgilere de yer verilmiştir.

Ayrıca, bahsi geçen türlerle ilgili Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu’nun (GFCM) kapsamına giren coğrafi alanda türlerin korunması için balıkçılık yönetimi tedbirlerine ilişkin herhangi bir GFCM tavsiyesi olup olmadığı veya bu türlerin, orkinos ve orkinosa benzeyen türlerin avlanması hakkında, Uluslararası Atlantik Orkinosu Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından kabul edilen tavsiye ve kararların kapsamına girip girmediği de belirtilmiştir.

Son olarak, IUCN 2019 koruma kategorilerine göre türün koruma statüsü de ayrıca belirtilmiştir.

İçindekiler:

-Deniz Memelileri 7

-Deniz Kuşları 25

-Deniz Kaplumbağaları  57

-Kıkırdaklılar (Köpekbalıkları, Vatozlar ve Sıçan Balıkları) 62

-Süngerler 167

-Mercanlar 183

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI