Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluslararası Yargı Kararları Temelinde - Ege Ve Doğu Akdeniz'de Sınırlandırma Sorunları

Uluslararası Yargı Kararları Temelinde - Ege Ve Doğu Akdeniz'de Sınırlandırma Sorunları

Uluslararası Yargı Kararları Temelinde - Ege Ve Doğu Akdeniz'de Sınırlandırma Sorunları

Yazar: Yücel Acer

Seta Yayınları

448 Sayfa

ISBN: 978-625-7712-61-3

Boyut: 15.0 x 23.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2022

(görsel: setav.org, bilgi: kidega.com, setav.org)

Kitap Hakkında

Uluslararası hukukun deniz alanları sınırlarının belirlenmesine dair getirdiği kural, sınırlandırma sorunlarının çözümüne kolaylıkla uygulanacak kadar somut bir içeriğe sahip değildir. Bu hukuki durum sınırlandırma kuralının yorumlanması ve uygulanmasının açıklığa kavuşturulmasında uluslararası yargı kararlarına önemli bir işlev yüklemektedir.

Prof. Dr. Yücel Acer bu kitabında deniz alanlarının sınırlandırılmasına dair günümüze kadar verilmiş yargı ve hakemlik kararlarının tamamını inceleyerek genel sınırlandırma kuralının içeriğinin tespitinde kabul gören prensip ve yöntemleri ortaya koymaktadır. Kitabın ikinci önemli yönü söz konusu prensip ve metotların Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşadığı sınırlandırma sorunlarına yansımalarını da ele almasıdır. Bu niteliği ile kitap Türkiye’nin denizlerde egemen olduğu ya da egemen yetkiler kullandığı alanların sınırlarının belirlenmesinde uygulanması gereken somut hukuki prensipleri ve yöntemleri ortaya koyarak bu alanda yapılan hukuki analizlere de değerli bir katkı sunmaktadır.

Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İçindekiler:

-TAKDİM VE TEŞEKKÜR 13

-GİRİŞ 15

BİRİNCİ BÖLÜM – ULUSLARARASI YARGI KARARLARININ İŞLEVİ VE HUKUKİ DEĞERİ

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 29

-Genel Nedenler 29

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 1

-İNCELEME 31

-Yargı Kararlarının Uluslararası Hukukta Genel İşlevi ve Değeri 31

-Uluslararası Yargı Kararlarının Sınırlandırmadaki İşlevi 32

-Uluslararası Yargı Kararlarının Sınırlandırmadaki Hukuki Değeri 35

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 41

İKİNCİ BÖLÜM – DENİZ ALANLARINA SAHİP OLMAYA DAİR HUKUK VE SINIRLANDIRMAYA DAİR HUKUK ARASINDAKİ AYRIM

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 47

-Genel Nedenler 47

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 49

-İNCELEME 51

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 56

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – TEMEL SINIRLANDIRMA PRENSİBİ VE İÇERİĞİ İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 61

-Genel Nedenler 61

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 63

-İNCELEME 67

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 83

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – HAKÇA SINIRLANDIRMA PRENSİPLERİ

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 89

-Genel Nedenler 89

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 90

-İNCELEME 93

-Coğrafyanın Üstünlüğü Prensibi 95

-Kapatmama Prensibi 99

-Kıyı Uzunluklarının Dikkate Alınması Prensibi ve Orantılılık Testi 108

-Adaların Değerlendirmeye Dahil Edilmesi Prensibi 111

-Coğrafya Dışı Faktörlerin Dikkate Alınması Prensibi 113

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 114

BEŞİNCİ BÖLÜM – SINIRLANDIRMA METOTLARI VE UYGULANIŞLARI

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 119

-Genel Nedenler 119

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 120

-İNCELEME 122

-Sınırlandırma Metotlarına Dair Genel Hususlar 122

-Sınırlandırma Metotları 127

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 137

ALTINCI BÖLÜM – EŞİT UZAKLIK METODUNUN NİTELİĞİ VE UYGULANIŞI

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 143

-Genel Nedenler143

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 144

-İNCELEME 146

-Eşit Uzaklık Sınırı ile Başlanmayan Davalar 150

-Eşit Uzaklık Sınırı ile Başlanan Davalar 154

-Eşit Uzaklık Yönteminin Tek Başına Uygulandığında Ortaya Çıkan Hakkaniyete Aykırı Durumlar 158

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 161

YEDİNCİ BÖLÜM – DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINDA ÖZEL/İLGİLİ UNSURLAR

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 167

-Genel Nedenler 167

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklı Nedenler 168

-İNCELEME 171

-Coğrafi Unsurlar 174

-Coğrafya Dışı İlgili Unsurlar 189

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 204

SEKİZİNCİ BÖLÜM – İLGİLİ KIYILARIN TESPİTİ VE UZUNLUKLARININ HESAPLANMASI

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 211

-Genel Nedenler 211

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 212

-İNCELEME 213

-İlgili Kıyıların Tespiti ve Projeksiyon Prensibi 213

-Kıyı Uzunluklarının Hesaplanması ve Kıyı Cephesi ya da Genel Doğrultu Prensibi 220

-Adaların Kıyı Uzunluklarının Ölçümü 230

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 243

DOKUZUNCU BÖLÜM – SINIRLANDIRMADA İLGİLİ DENİZ ALANINI İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 249

-Genel Nedenler 249

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 250

-İNCELEME 252

-İlgili Alanın Tespitine Dair Genel Prensipler 252

-Üçüncü Taraflar 256

-200 Milin Ötesinde İlgili Deniz Alanının Tespiti 258

-İlgili Alanın Yüz Ölçümünün Hesaplanması 261

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 262

ONUNCU BÖLÜM – ORANTILILIK TESTİNİN ANLAMI VE UYGULANIŞI

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 269

-Genel Nedenler 269

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 270

-İNCELEME 272

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 296

ON BİRİNCİ BÖLÜM – ADALAR VE DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 303

-Genel Nedenler 303

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 305

-İNCELEME 312

-Adaların Sınırlandırmada Özel Durum Oluşturması 315

-Kıyı Adaları 319

-Açıklardaki Adalar 333

-Yanlış Taraftaki Adalar 341

-Yan Sınırda Bulunan Adalar 349

-Ada Ülkeleri 361

-Denizaşırı Adalar 364

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 377

ON İKİNCİ BÖLÜM – DOĞAL UZANTI UNSURUNUN SINIRLANDIRMADAKİ ROLÜ

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 391

-Genel Nedenler 391

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 392

-İNCELEME 393

-Doğal Uzantı Unsurunun 200 Mil Mesafe İçerisindeki Etkisi 393

-Doğal Uzantı Unsurunun 200 Mil Mesafenin Ötesindeki Etkisi 398

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 401

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN MUHTEMEL HAKLARI

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 407

-Genel Nedenler 407

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 408

-İNCELEME 411

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 420

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – İLGİLİ FAKTÖRLERE VERİLECEK NİSPİ AĞIRLIK

-İNCELEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 425

-Genel Nedenler 425

-Ege ve Doğu Akdeniz’den Kaynaklanan Nedenler 427

-İNCELEME 428

-Orantılılık Testi 429

-Kapatmama Prensibi 431

-Genel Coğrafi Çerçeve Prensibi 434

-EGE VE DOĞU AKDENİZ’E YANSIMALAR 438

-DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR ULUSLARARASI YARGI KARARLARI LİSTESİ 441

-BİBLİYOGRAFYA VE OKUMA LİSTESİ 445

Bağlantı:

https://setav.org/assets/uploads/2022/01/K81.pdf

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI