Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Yaşasın Su

Yaşasın Su

Yaşasın Su

Yazar: Jean Matricon

Çevirmen: Aykut Derman

Yapı Kredi Yayınları

144 Sayfa

ISBN: 978-975-08-3251-2

Boyut: 12.5 x 17.8

2015

(görsel ve bilgi: ykykultur.com.tr)

Kitap Hakkında

Su yaşamın yalnızca olmazsa olmazı değil, yaşamın bizzat kendisi, ana maddesidir.

Peki ama 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşan bu mütevazı değerli sıvının gerçek doğası nedir?

Mavi gezegenin devasa su mekanizması olan ve sert akış ile ebedi dönüş arasında bir ayini andıran ‘’su çevrimi’’ nasıl işler?

Canlılar hangi karmaşık simyayla bu sıvı elemente sıkı sıkıya bağlıdır.

Jean Matricon suyun olağanüstü niteliğine ilişkin bu sorulara yanıt veriyor ve onun insanlarla olan ilişkisini anlatıyor. Suyu denetim altına almak, yönlendirmek ve suya hükmetmek için bütün halklar büyük ya da küçük girişimler –kuyular, sulama ya da akaçlama kanalları, bentler ve barajlar- yaptılar. Sonra –daha varlıklılar için-  evlere özel musluk suyu dönemi başladı. Su çekme, süzme ve depolama yöntemleriyle tarlaların, şehir ve köylerin su ihtiyacının karşılanması suyu çok değerli bir ticari mal haline getirdi. Bugün ise kimse tehlikenin farkında değil: Yeryüzünün suyu tükenmez değildir; paylaşılması ve korunması gereken bir değerdir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI