Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Balıkçılık Biyolojisi Ve Popülasyon Dinamiği

Balıkçılık Biyolojisi Ve Popülasyon Dinamiği

Balıkçılık Biyolojisi Ve Popülasyon Dinamiği

Yazar: Dursun Avşar

Nobel Kitabevi

332 Sayfa

ISBN: 9789758561445

Boyut: 16.0 x 24.0

1. Hamur

2005

(görsel: nobelkitabevi.com.tr, bilgi:nobelkitabevi.com.tr, idefix.com, ugurer.com)

İçindekiler: 

  1. GİRİŞ 1

1.1. Denizel ortamın ekolojik açıdan sınıflandırılması 7

1.1.1. Balık populasyonlarınm habİtatlarına göre
sınıflandırılması 10

1.1.2. Su ürünlerini oluşturan canlı grupları ve

balıkların bunlar arasındaki yeri 13

1.2. Dünya balıkçılık sahaları 14

Tatlı Su üretim alanları .14

Denizel üretim alanları 15

1.3. Dünyanın yıllık balık üretimi 18

Dünya balık üretiminin ülkelere göre dağılımı 20

Deniz balıkları üretiminin türlere göre dağılımı 23

Balık üretimindeki artışları sınırlayıcı faktörler 25

Dünya balık stoklarının durumu 29

1.4. Akdeniz Sular Sistemi’nin balıkçılık sahaları 30

1.4.1. Akdeniz’in hidrografık özellikleri ve

balıkçılığa etkisi 31

1.4.2. Akdeniz Sular Sisteminde yıllık balık üretimi 33

1.4.2.1. Akdeniz Sular Sistemi balık üretiminin

ülkelere göre dağılımı 34

1.4.2.1.1. Türkiye’nin yıllık balık üretimi 37

1.4.2.2. Akdeniz Sular Sistemi balık üretiminin

türlere göre dağılımı 40

1.4.2.3. Akdeniz Sular Sistemindeki stokların

durumu 42

  1. BİRİM STOK 45

2.1. Birim stokun Özellikleri 45

2.1.1. Stok ayırma çalışmaları 47

Markalama veya işaretleme yöntemi 47

Balıkçılıkta harcanan gücün dağılımı

yöntemi 48

Eko sörvey yöntemi 48

Parazit çalışmaları yöntemi 49

İmmünogenetik yöntemler 49

Pul yada otolit yapısı çalışmaları 50

Morfometrik ve meristik yöntem 51

2.2. Stoklarda denge durumu 53

Avlanmayan bir stoktaki denge hali 54

Avlanan bir stoktaki denge hali 55

2.3. Stoklarda dengeyi dolaylı olarak etkileyen

faktörler 55

2.3.1. Abiyotik çevresel faktörler 56

Suyun yoğunluğu ve basıncı 57

Tuzluluk 59

Sıcaklık 61

Besin tuzlan 67

Oksijen 70

Işık 73

Akıntı ve rüzgar 77

Yağış 84

2.3.2. Biyotik çevresel faktörler 85

Yarış (Competition) 85

Düşmanlık 87

Hastalıklar 93

Göçler ; 94

2.4. Avlanan stoklardaki dalgalanmalar 96

Doğal nedenlere bağlı olan dalgalanmalar ., 97

İnsanoğlunun neden olduğu dalgalanmalar ; 97

  1. STOKLARIN İZLENMESİ r 99

Örnek toplama ‘. ; 100

Birim av (C.P.U.E) 103

  1. STOKLARDA ARTIŞ 104

4.1. Üreme 104

Eşey ayırımı ..105

Eşeysel olgunluk derecesi 107

Yumurta Verimliliği (Fekondite) 113

Total yumurtlayan balıklarda Fekondite 115

Kısmi yumurtlayan balıklarda Fekondite 118

Fekondite-Boy, Ağırlık ve Yaş İlişkileri 120

4.1.4. Stoka Yeni Birey Katılımı (Rekruitment) 122

4.1.4.1. Stok-Yeni Birey Katılımı İlişkisi 123

4.1.4.1.1. Beverton ve Holt’un Stok-Yeni

Birey Katılımı Modeli 124

4.1.4.1.2. Ricker’in Stok-Yeni

Birey Katılımı Modeli 125

4.1.4.2. Yeni Birey Katılımının Tahmini 127

4.2. Büyüme 136

Balıklarda boy ölçümleri 138

Örneklerin korunması 142

Örneklerin laboratuarda işlenmesi 142

4.2.3.1. Kemikli balıklarda yaş tayini 143

4.2.3.1.1. Yaş tayininde kullanılan

İskelet yapıları 144

4.2.3.1.1.1. Pullar; Örneklenmesi,

Yapısı ve Saklanması 147

4.2.3.1.1.2. Otolitler; Örneklenmesi,
Yapısı ve Saklanması 151

4.2.3.1.2. Yaş tayininde kullanılan sert

dokuların genel değerlendirilmesi 154

4.2.3.1.3. Yaş tayininde kullanılan

İndirek Yöntemler 158

Petersen Yöntemi :159

Markalama Yöntemi 160

4.2.3.2. Kıkırdaklı balıklarda yaş tayini 161

4.2.4. Yaş, Boy ve Ağırlık ölçümlerinin değerlendirilmesi 161

4.2.4.1. Boy Ağırlık İlişkisi 164

4.2.5. Balıklarda Boyca ve Ağırlıkça büyüme sabitleri 176

4.2.5.1. Boyca Büyüme Sabitlerinin tahmin edilmesi 181

4.2.5.1.1. Çizgisel Grafik Yöntemi (FORD-

WALFORD Noktalama Yöntemi) .’ 182

4.2.5-Î.2. GULLAND ve HOLT

Noktalama Yöntemi 184

Regresyon Tekniği 186

Boy Dağılımı Frekans Yöntemi 188

4.2.6.

Büyüme sabitlerinin karşılaştırılması
(MUNRO’NUN Fİ ÜSSÜ TESTİ) 192

  1. STOKLARDA AZALIŞ 197

Bîr Balığın Hayat Süresi ve Balıkçılık 200

Toplam ölümün hesaplanması (=Z) 203

Birim av verisinden (Z)’nin tahmin edilmesi 203

HEINKE Yöntemi ile (Z)’nin tahmin edilmesi 204

Yaşama oranından (Z)’nin tahmin edilmesi 205

Yaş kompozisyonundan (Z)’nin tahmin edilmesi 207

Boy kompozisyonundan (Z)’nin tahmin edilmesi 208

Kümülatİf boy kompozisyonundan (Z)’nin tahmin
edilmesi (JONES ve VAN ZALINGE Yöntemi) 212

Ortalama Boydan (Z)’nin tahmin edilmesi 215

Ortalama Yaştan (Z)’nin tahmin edilmesi 217

İlk yakalanma boyundan (Z)’nin tahmin edilmesi 219′

5.2.10. WATHERALL ve Arkadaşlarının geliştirdikleri
Yönteme göre (Z)’nîn tahmin edilmesi 222

5.3. Toplam ölüm oranının bileşenlerine ayrılması 225

5.3.1. Doğal ölümler (=M) 225

URSIN Yöntemi ile (M)’in tahmin edilmesi 226

Harcanan güçten (M)’in tahmin edilmesi 227

PAULY Yöntemine göre (M)’in tahmin edilmesi .229

İlk eşeysel olgunluk yaşından (M)’in tahmin

edilmesi (RIKHTER ve EFANOV Eşitliği) 229

5.3.1.5. DJABALI ve ark., Yöntemine göre

(M)’İn tahmin edilmesi 230

5.3.2. Balıkçılık nedeniyle olan ölümler (=F) 231

Direk Sayma Yöntemi ile (F)’in tahmin edilmesi -231

Markalama Yöntemi üe (F)’in tahmin edilmesi 232

Taranan Alan Yöntemi ile (F)’in tahmin edilmesi .233

Ağ Seçiciliği 239

Trol ağı seçiciliği 240

Galzama ağı seçiciliği 247

  1. STOK BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİ ; 258

Markalama ve Yeniden Yakalama Yöntemi ‘, 259

Yumurta ve Larva Örneklemesi 261

Akustik Teknik ; 265

Alan Tarama ya da Su Süzme Yöntemi 269

Alt Alansız Biyokütle Tahmini 269

Alt Alanlara Ayrılmış Bölge için Biyokütle Tahmini 272

6.5. Gerçek (Mevcut) Populasyon Analizi (VPA) ,..273

6.5.1. Tertip (Kohort) Analizi 274

Yaşa Dayanan Kohort Analizi n. 275

Boya Dayanan Kohort Analizi 275

  1. STOK DURUMUNUN TAHMİNİ 283

7.1. Bir balıkçılığın genel gelişmesi 284

7.1.1. Guppy Deneyi 286

7.2. Sürekli En Yüksek Ürün Tahmini 287

7.2.1. BEVERTON ve HOLT’un

Stoka Katılanlar Başına Düşen Ürün Modeli 288

7.2.2. SCHAEFER’in Artık Ürün (MSY) Modeli 291

  1. STOKLARIN DÜZENLENMESİ 294

Kohort’un hayat şeması 295

Balıkçılığın ayarlanması 300

Artık Ürün Kuramı 301

Stok düzenleme çalışmaları 303

KAYNAKLAR 307

EKLER (t) Değerleri Tablosu 314

TEKNİK TERİMLER İNDEKSİ 315

YAZAR İNDEKSİ 325

TÜR İNDEKSİ 327

COĞRAFİK İNDEKS 331

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI