Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku

Yazar: Hacı Kara

On İki Levha Yayıncılık

Lxviii + 786 Sayfa

ISBN: 978-625-432-685-1

Boyut: 16.2 x 23.5

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2023

Kitap Hakkında

Kitabın ikinci baskısında mevzuatta yapılan güncelleştirmeler işlenmiş, yeni Yargıtay Kararlarına ve Doktrin görüşlerine yer verilmiştir.(Önsözden)

İçindekiler

-KAYNAKÇA

GİRİŞ – DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

A. KANUNLAR
B. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
C. YÖNETMELİK, TEBLİĞ VE YÖNERGELER

BİRİNCİ BÖLÜM – DENİZ TİCARETİNE DAİR HUKUKİ DÜZENLEME VE DENİZCİLİĞİN İDARİ YAPISI

§1. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN TEMEL KAYNAKLARI

A. KANUNLAR
B. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
C. TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

§2. DENİZ TİCARETİ DAVALARI

A. DENİZ TİCARETİ DAVALARINDA ARABULUCULUK
B. DENİZ TİCARET DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
C. DENİZ TİCARETİ DAVALARINDA TAHKİM

§3. TÜRK DENİZCİLİK İDARESİNİN HUKUKİ YAPISI

A. HUKUKİ DÜZENLEME
B. BAKANLIK ANA HİZMET BİRİMLERİ

İKİNCİ BÖLÜM – GEMİ, DONATAN VE KAPTAN

§4. GEMİ

A. TANIMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ
B. HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
C. GEMİ SİCİLLERİ
D. GEMİLERİN MÜLKİYETİ
E. GEMİLER ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAKLAR

§5. DONATAN VE DONATMA İŞTİRAKİ

A. DONATAN
B. GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİ
C. DONATMA İŞTİRAKİ

§6. KAPTAN

A. KAPTANIN GÖREV VE YETKİLERİ
B. KAPTANIN SORUMLULUĞU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

§7. SÖZLEŞME TÜRLERİ

A. GENEL OLARAK
B. GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ
C. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ
D. NAVLUN SÖZLEŞMESİ
E. DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

§8. DENİZ ALACAKLARINA VE KİRLİLİĞE KARŞI SINIRLAMA

A. DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
B. PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİNE DAİR ÖZEL HÜKÜMLER

BEŞİNCİ BÖLÜM – DENİZ KAZALARI

§9. MÜŞTEREK AVARYA, ÇATMA VE KURTARMA

A. MÜŞTEREK AVARYA
B. ÇATMA
C. KURTARMA

ALTINCI BÖLÜM – CEBRİ İCRAYA DAİR ÖZEL HÜKÜMLER

§10. GEMİ ALACAKLARI VE CEBRİ İCRA

A. GEMİ ALACAKLARI
B. DENİZ ALACAKLARININ TAHSİLİ VE CEBRİ İCRA USULÜ

YEDİNCİ BÖLÜM – DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİNDE KULLANILAN KLOZLAR

§11. MUHTELİF KLOZLAR

A. ÇARTER SÖZLEŞMELERİNE KONULAN KLOZLAR
B. MÜŞTEREK AVARYA KLOZLARI (CLAUSES)
C. ÇATMA KLOZLARI (CLAUSES)
D. KURTARMA KLOZLARI

EK-I
EK-II
EK-III
EK-IV
EK-V
EK VI

KAVRAM İNDEKSİ

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI