Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluslararası Taşıma Hukuku Konferansları Serisi-II - Uluslararası Deniz Taşımacılığında Güncel Gelişmeler Konferansı Tam Metin Bildiri Kitabı - 2 Haziran 2022

Uluslararası Taşıma Hukuku Konferansları Serisi-II - Uluslararası Deniz Taşımacılığında Güncel Gelişmeler Konferansı Tam Metin Bildiri Kitabı - 2 Haziran 2022

Uluslararası Taşıma Hukuku Konferansları Serisi-II - Uluslararası Deniz Taşımacılığında Güncel Gelişmeler Konferansı Tam Metin Bildiri Kitabı - 2 Haziran 2022

Editör: İlyas Gölcüklü

On İki Levha Yayıncılık

x + 258 Sayfa

ISBN: 978-625-432-260-0

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 1. Hamur

2022

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Taşıma Hukuku Konferansları serisinin bu ikinci konferansı, 2 Haziran 2022 tarihinde “Uluslararası Deniz Taşımacılığında Güncel Gelişmeler” başlığıyla gerçekleştirilmiştir. Birbirinden değerli tebliğlerin yer aldığı bu konferansta deniz hukukuna dair birçok mesele, disiplinlerarası bir bakış açısıyla detaylıca ele alınmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili, Asya ve Avrupa’yı bağlayan Türkiye’nin jeopolitik önemi de dikkate alınarak nispeten düşük maliyetle taşıma yapılabilen deniz yolu taşımacılığının çeşitli tebliğlerle seçkin katılımcılar önünde ele alınması büyük önemi haizdir. Hava hukukunda olduğu gibi deniz taşıma hukukuna dair güncel meseleler ele alınırken de sadece teori ya da hukuki kısmıyla yetinilmemiş, meselelerin multidisipliner ve interdisipliner yönleri de dikkate alınarak farklı alanlardan ve uygulamadan katılımcıların tebliğlerine yer verilmiştir. Böylece uygulayıcıların karşılaştığı problemlere önerdikleri çözümler ile öğretideki yaklaşımlar birlikte değerlendirilerek sentezlenmiştir. (Arka Kapaktan)

İçindekiler

-Tahkime Tabi Deniz Alacağı Uyuşmazlıklarında Türk Mahkemelerinin İhtiyati Haciz Yetkisi : Uygulamalar ve Tartışmalar – Doç. Dr. İlyas Gölcüklü

-Deniz Taşıma Araçları Üzerindeki Ayni Haklara Uygulanacak Hukuk (MÖHUK m. 22) – Araş. Gör. Dr. Melis Avşar

-Londra Deniz Tahkimi Kurumu (LMAA) 2021 Yılı Kural Değişikliklerinin ve Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi – Dr. Öğretim Üyesi Serhat Eskiyörük

-Blok Zincir Konşimentosunda Hukuki Altyapı Sorunu – Alperen Furkan Taş

-Zaman Çarteri Sözleşmelerindeki “Off Hire Klozlarına” Eklenen “Herhangi Bir Sebep” İfadesinin Anlamı ve Yorumlanması Sorunu – Doç. Dr. Fevzi Topsoy

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/2771 E, 2021/558 K. Sayılı Kararı Işığında Denizyoluyla Yapılan Taşımalarda Konteynerin Elverişsizliği Dolayısıyla Yüke Gelen Zarardan Sorumluluk Hakkında Değerlendirme – Dr. Öğr. Üyesi Banu Bozkurt

-Güncel Gelişmeler Işığında Deniz Yolu Taşımalarında Savaş Rizikosu ve Deniz Sigortalarına Etkisi – Dr. Öğretim Üyesi İlknur Uluğ Cicim

-Liman İşletmeleri Fiili Taşıyan Olarak Yükle İlgililere Karşı Sorumlu Tutulabilir mi? – Dr. Doğuş Taylan Türkel

-Gemi Finansmanı Sözleşmelerinde Onaylanmış Bayrak ve Sicil – Arş. Gör. Nil İrem Saray

-Deniz Taşımacılığında Otonom Gemilerin Kullanılması Sebebiyle Ortaya Çıkabilecek Bazı Sorunların TTK Bağlamında Değerlendirilmesi – İsmail Karadana

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI