Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluslararası Bir Sorun Olarak Deniz Haydutluğu - Somali Örneği

Uluslararası Bir Sorun Olarak Deniz Haydutluğu - Somali Örneği

Uluslararası Bir Sorun Olarak Deniz Haydutluğu - Somali Örneği

Yazar: Tarkan Deniz

Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık – KDY

112 Sayfa

ISBN: 9786254201691

Boyut: 13.0 x 19.5

Karton Kapak

2022

(görsel: duzceparantez.com, bilgi: kitapyurdu.com)

Kitap Hakkında

“Söz Uçar Yazı Kalır” adlı kitabın da yazarı olan Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tarkan Deniz’in 2013 yılında kaleme aldığı “Uluslararası Bir Sorun Olarak Deniz Haydutluğu: Somali Örneği” adlı çalışması 2013’ün haziran ayında Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sosyal Bilimler Enstitüsü Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans mezuniyeti için uzmanlık projesi olarak nitelik ve içerik açısından yeterli ve başarılı bulunmuştur.

Somali ve Deniz Haydutluğu üzerine akademik bir eser yazmasının ve on yıldan fazla zaman önce dünya gündemini çok ciddi şekilde meşgul eden, uluslararası deniz ticaretini de büyük boyutlarda etkileyen küresel bir mesele üzerinde çalışmasının asıl çıkış noktası; yüksek lisans (2011–2013) öğrenimi öncesinde katıldığı, 22 Mayıs 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un katılımıyla gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 1. İstanbul Somali Konferansı ve 1 Haziran 2012 tarihinde katıldığı “Somali’nin Geleceğine Hazırlık: 2015 Hedefleri” temalı Birleşmiş Milletler 2. İstanbul Somali Konferansı ile 9–13 Mayıs 2011 tarihinde katıldığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilen BM 4. En Az Gelişmiş Ülkeler (UNLDC – IV) Konferansı oldu.
Tarkan Deniz, Somali özelinde çalışmasından ve Türkiye’nin Somali’nin toparlanması ve yeniden inşasında oynadığı role ilişkin sunumundan dolayı 2013 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi (UNDP/IICPSD) tarafından Teşekkür Mektubu’na layık görülmüştür.

“Somali deniz haydutluğu konusunda araştırma merkezleri, düşünce kuruluşları, yerli ve yabancı dışişleri bakanlıkları gibi ana hatları çizecek kurum ve kuruluşun raporları kaynak olarak kullanılmış, nihayetinde literatüre kazandırılarak değerli bir eser olarak okuyucunun takdirine sunulmuştur. Somali deniz haydutluğu meselesinin uluslararası anlamda vardığı boyut, etkileri ve sonuçlarının; bu durumla mücadele yöntemleri ile yansımalarının incelendiği, literatüre bu bağlamda bir katkı sunacak bu eser alanda yeni stratejilerin geliştirilmesine vesile olacak, ilgililer için muhakkak kütüphanesinde bulundurulması gereken bir eserdir.”

Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat YAYCI
Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI