Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Ege Adaları Meselesi - 1911‐1914

Ege Adaları Meselesi - 1911‐1914

Ege Adaları Meselesi - 1911‐1914

Yazar: Gürhan Yellice

Siyasal Kitabevi

508 Sayfa

ISBN: 9786257424608

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2022

(görsel ve bilgi: siyasalkitap.com)

Kitap Hakkında

Lozan Antlaşması’nın 100. yılı yaklaşırken, Ege Adaları Meselesi bir kez daha, Türkiye ve Yunanistan’ın en önemli dış politika gündem maddesine dönüşmüş durumda. Meseleye ilişkin tartışmalar, iki ülkeden gelen sert açıklamalar; yakın tarihte olduğu gibi yakın gelecekte de özellikle Doğu Ege Adaları’nın silahlandırılması meselesi nedeniyle daha da alevlenecek gibi görünüyor. Bundan 118 yıl önce iki ülke, bir tarafın işgale uğrayan ve “devletin bekası” için hayati önem arz ettiğine inandığı bazı adaları iade talebi, sözkonusu adaları İzmir’e yönelik çıkarma planının bir parçası olarak gören diğer tarafın aksi tutumu nedeniyle çözülemeyen Ege Adaları Meselesi yüzünden savaşın eşiğine gelmişti. Taraflar arasındaki kriz dünya barışını tehdit etmişti. Gerçekleştirilen tüm girişimlere rağmen meseleye çözüm getirilememiş olması, iki ülkenin Birinci Dünya Savaşı’na girmesindeki en önemli etkenlerden biri olmuş; savaş sonrasında iki ülke arasındaki hesaplaşma, 1919-1922 Türk-Yunan Savaşına taşınmıştı. Bu savaş neticesinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması’na rağmen günümüzde Ege Adaları Meselesinin hala ciddi bir uzlaşmazlık meselesi, hatta savaş nedeni olarak görülüyor olması, meselenin hala kapanmadığını gösteriyor. 1911-1914 tarihleri arasında Osmanlı Devleti, İtalya, Yunanistan ve Büyük Güçler arasında yaşanan Ege Adaları Meselesini konu edinen çalışma, meselenin ortaya çıkışını, büyüyerek uluslararası krize evrilişini ve Türk-Yunan ilişkilerine etkilerini incelemekte ve günümüze değin uzanan uzlaşmazlığın tartışılma zeminine bilimsel ve bütüncül yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bağlantı:

https://www.siyasalkitap.com/doc/410

İçindekiler

-DRAMATİS PERSONAE 7

-ÖNSÖZ 13

-GİRİŞ  17

BÖLÜM I – İTALYA’NIN GÜNEYDOĞU EGE ADALARI’NI (ONİKİ ADA’YI) İŞGALİ 27

1. Trablusgarp Savaşı ve Oniki Ada’nın İşgali’ne Giden Yol 29

2. İtalya’nın Ege’deki İşgallerini Genişletme Arayışı, Büyük Güçler ve Osmanlı Devleti 66

3. Yunanistan’ın Oniki Ada’nın İşgali Karşısında İzlediği Yol 104

BÖLÜM II – YUNANİSTAN’IN KUZEYDOĞU EGE ADALARINI İŞGALİ 135

1. Birinci Balkan Savaşı ve Kuzeydoğu Ege Adaları’nın İşgali 135

2. Balkan Savaşları Sonrası Osmanlı‐Yunan Uzlaşma Arayışı ve Atina Antlaşması 163

3. Grey‐Venizelos Uzlaşması ve İngiltere’nin 12 Aralık Notası  182

4. Osmanlı Devleti ve Yunanistan’ın Büyük Güçlerin Kararını Etkileme Girişimleri  213

BÖLÜM III – BÜYÜK GÜÇLERİN KARARI VE OSMANLI‐YUNAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ  255

1. Osmanlı Devleti’nin Büyük Güçlerin Kararına Tepkisi 255

2. Yunanistan’ın Büyük Güçlerin Kararına Tepkisi 270

3. Romanya‐Almanya Arabuluculuğunda Osmanlı‐Yunan Görüşmeleri  298

4. Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne Savaş Açma Girişimleri  313

BÖLÜM IV – OSMANLI‐YUNAN İTTİFAK ARAYIŞI VE ÇÖZÜMSÜZ KALAN ADALAR MESELESİ  361

1. Dillon Arabuluculuğunda Osmanlı‐Yunan Görüşmeleri  361

2. Birinci Dünya Savaşı’nın Başlaması, Osmanlı Devleti ve Yunanistan  407

3. Bükreş Görüşmeleri ve Çözümsüz Kalan Adalar Meselesi  434

-SONUÇ  463

-KAYNAKÇA  475

-DİZİN  499
ÖZGEÇMİŞ  507

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI