Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Emir Çaka Bey

Emir Çaka Bey

Emir Çaka Bey

Yazar: Ayten Başabaş Dirirer

İmgiad Yayını – İzmir Beyleri Dizisi

93 Sayfa

Boyut: 14.0 x 20.0

Karton Kapak

2021

Kitap Hakkında

İzmir ve Mavi Vatanımızın Fatihi, ilk Türk Amirali Emir Çaka Bey, Oğuzların Çavuldur boyundandır. 1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’yu fetheden komutanlardan olup, 1078’de Bizanslılara esir düşünce, yeni imparator Nikefor Botaneiates’e hediye edilir. Sarayda Grekçe, Bizans’ın içine düştüğü güçsüz durum ve denizciliği öğrenir. 4.4.1081’de darbeyle imp. olan Aleksios Komnenos, Çaka Bey’in unvanlarına son verip, saraydan kovar. Çaka Bey, Ceneviz gemisiyle kaçarak Smyrna/İzmir’e, oradan Adalar Denizi/Ege kıyısına yerleşen boyunun bulunduğu Ayasuluğ/Selçuk’a gider. Bizans’ın içinde bulunduğu kargaşadan yararlanarak, az sayıda gemiyle körfezi kapatıp, İzmir’i karadan fethederek merkez yapar.

O sırada batıda Normanlar, Peçenekler, Kumanlar, doğuda Selçuklular tarafından sıkıştırılan Bizans’ın, güçlü bir donanma ve ittifakla kolayca yıkılabileceğini düşünür. Müslümanların Kızıl Elması Konstantiniyye/İstanbul’u almak için Karataş’ta kurduğu tersanede Rum ve Türk ustaları çalıştırarak, 40 avcı gemili bir donanma hazırlar.

Urla, Foça, Midilli, Sakız, Sisam’ı alır. Bizans Donanmasını, Sakız adası-İzmir arasındaki Koyun Adaları yakınında yenerek, “Türklerin ilk deniz savaşı”nı kazanır. (1087) Ardından Rodos ve çevresine bayrağı çekilir. Süleyman Şah ölünce başsız A.Selçukluları ile iyi ilişki kurar.

Edirne’ye kadar sarkarak Bizans’ı sıkıştıran Peçenekler ile anlaşıp, Üçlü Türk kıskacıyla Bizans’ı ortadan kaldırmayı tasarlar. A.Komnenos bu güç durumdan geleneksel Bizans siyasetiyle müttefikleri birbirine düşürerek kurtulur. Peçenekleri, 29.4.1091’de Levunion baskınında Kumanlara kırdırır. Çaka Bey İznik tahtına çıkan I.Kılıç Arslan ile kızını 1092’de evlendirince, Aleksios paniğe kapılır. Avrupa’dan yardım isterken, güçlü donanma ile Midilli, Sisam adalarını geri alır. Kılıç Arslan’a dostça davranarak, gönderdiği mektuplarla Çaka Bey’in asıl amacının yıkılması güç Bizans değil, A.Selçuklu tahtı olduğuna ikna eder. Genç sultan buna kanarak, Abydos’u kuşatan Çaka Bey’in üzerine yürür. Verdiği ziyafete koşarak gelen kayınpederini sarhoş ederek öldürür. Bizans, Türk’ü Türk’e kırdırarak 360 yıl daha yaşar.

Kılıç Arslan ise hatasını bir yıl sonra ülkesini istilâ eden Haçlı Seferleri ve B.Selçuklulara yenilerek öder. Aleksios, İzmir’i Haçlılardan önce Çaka Bey’in kızı aracılığıyla 1097’de teslim alıp, 10.000 Türk kılıçtan geçirilir. Beyliği 16 yıl süren Çaka Bey yaşasa bu acılar yaşanmazdı.

Çaka Bey ileri görüşlü, dinamik, gerçek bir cengaverdi. İzmir’in fethi, Ege’de ilk Deniz Beyliğini kurması, Bizans’ı yıkmak için ilk donanma ile ilk deniz zaferini kazanması bunun kanıtı… Ruhu şad olsun.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI