Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e - İstanbul Limanı - Gemi Yedekleme, Gemi Kurtarma Ve Kılavuzluk Şirketleri

Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e - İstanbul Limanı - Gemi Yedekleme, Gemi Kurtarma Ve Kılavuzluk Şirketleri

Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e - İstanbul Limanı - Gemi Yedekleme, Gemi Kurtarma Ve Kılavuzluk Şirketleri

Yazar: Osman Öndeş

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yayınları

286 Sayfa

ISBN: 9786051378084

Boyut: 25.0 x 28.0

Şömizli Cilt

2021

(görsel: denizticaretodasi.org.tr, bilgi: nadirkitap.com, denizticaretodasi.org.tr)

Kitap Hakkında

İstanbul sevdasını yaşamış olan bir başka İngiliz yazar Dorina Lady Neave idi. Genç kızlık adı ve soyadı olan Dorina Lockhart Clifton, babası George H. Clifton İstanbul’daki “British Supreme Consular Court- İngiliz Yüksek Mahkemesi”ne atanınca ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi ve 26 yıl büyülü Boğazda Edip Efendi Yalısı’nda (Uğur Mengenecioğlu Yalısı-Kandilli) yaşadılar. İstanbul’da Lâle devrinin renkleri arasında rüyalar âleminde olduğuna inandı. Bu muhteşem şehir için üç kitap yazdı. Eserlerinden “Twenty-six Years on the Bosphorus” and “Romance of the Bosphorus” İstanbul’a tutkunluğunu yansıtır. Eserleri defalarca yayınlandı. Son yazını İstanbul’da yaşadı ve 26 Ağustos 1907 günü İstanbul’dan ayrıldı. O gün, onun doğum günü idi. “Güneş batarken” derken, “Boğazın Kraliçesi” İstanbul’a veda ediyordu. “Queen of the Cities” – Şehirlerin Kraliçesi” diye hayranlığını ifade ettiği İstanbul’un renklerini bütünleyen benzersiz bir öge, İstanbul ve İstanbul Limanı idi.

İstanbul Limanı için herhalde sayısı yüzleri aşan ve birbirinden değerli tezler, makaleler yazıldı, yayınlandı. En yoğun bilimsel çalışmalar İstanbul’un 560’ın Fetih yılına yakın düzenlenen sempozyumlarda belgelendi. Üniversitelerimizin değerli hocaları birbirinden ayrı önem ifade eden ilişkili konuları belgeleriyle sundular ve bunlar
“Osmanlı İstanbul’u” başlıklı eserlerde ölümsüzlüğe ulaştı. Bu belgelerden bazılarını dip notlarında verdim.

Bizans’tan Osmanlı’ya İstanbul ve İstanbul limanı “İstanbul Limanı” başlıklı çok değerli eserler de bulunmaktadır. İstanbul Limanı tarihini inceleyen Wolfgang Müller-Wiener’in Tarih Vakfı Yurt Yayınlarından neşredilmiş eseri “Bizans’tan Osmanlı’ya İstanbul Limanı”nı anlatır. Prof. Dr. Ali Fuat Örenç’in Osmanlı İstanbulu Sempozyumu Kitabı’nda yer alan “Modern İstanbul Limanı’nın İnşası Sürecinde Galata ve Eminönü Semtlerinde Kentsel Değişim”
makalesi İstanbul limanının rıhtımlarının, çevresel düzenlemenin, hanların, meslek örgütlerinin bu süreçteki etkilerini ve oluşumlarını öğrenmek adına mükemmel bir bilim ve belge çalışmasıdır. Benim yaptığım çalışma,
bu muhteşem limandaki başına buyruk ve ıskarça yaşamı incelemekte ve belgelemektedir ve bu noktadaki eksikliğe cevap verecektir.

Mehmet Mazak “İstanbul’un Deniz Hamalları: Mavnalar” başlıklı eseriyle sadece mavnaları, mavna loncalarını inceleyen eseriyle çok özgün bir deniz esnaflığını belgelemiştir.

“Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e – İstanbul Limanı” başlıklı eserim, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar İstanbul Limanı merkez olmak üzere, Çanakkale ve Gelibolu ve İzmir’deki tamamı yabancı olan ticarî yelkenli tekneleri/gemileri, mavnaları yedekleyen römorkörleri, bu römorkörlerin tamamı yabancı olan şirketlerini, yine tamamı yabancılardan oluşan gemi kurtarma gemilerini ve şirketlerini, ayni şekilde yabancılara mahsus hale gelmiş gemi kılavuzluk uygulamalarını belgeleriyle veren dünyada ve Türkiye’deki ilk eserdir.

Bağlantı:

https://www.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/yayinlar/oo/osmanlidan-cumhuriyete-istanbul-limani.pdf

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI