Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı Adalarında Toplumsal Hayat - Erken Modern Dönemde Ege Adaları

Osmanlı Adalarında Toplumsal Hayat - Erken Modern Dönemde Ege Adaları

Osmanlı Adalarında Toplumsal Hayat - Erken Modern Dönemde Ege Adaları

Editörler: Yasemin Demircan, Orçun Nalezen

Yazarlar: Dimitris Dimitropoulos, Filiz Yaşar, Orçun Nalezen, Sibel Kundakçı, Yasemin Demircan

Nobel Bilimsel Eserler

222 Sayfa

ISBN: 978-625-433-201-2

Boyut: 13.5 x 21.5

Karton Kapak

2021

(görsel ve bilgi: nobelyayin.com)

Kitap Hakkında

Ege Denizi, enginliğinde barındırdığı yüzlerce ada, adacık ve kayalıklarla haritada kapladığı alandan çok daha geniştir. Bu genişlik adalarında yaşayan topluluklar ve adaların sahne olduğu tarihsel gelişmelerle ilgilidir. Elinizdeki bu kitap, Ege Adalarının sahip olduğu tarihî derinliği ortaya koyma girişiminin bir ürünüdür. Ege Adalarındaki toplumsal gruplar arasındaki ilişkilere yüzlerce hatta binlerce yıl içinde ortaya çıkan kültürel geleneğin tesir ettiği görülür. Bu kitapta Osmanlı idaresi altında söz konusu ilişkileri var eden doğal mecranın nasıl bir görünüm arz ettiği sorusuna cevap aranmaktadır. Adalardaki toplumsal kurgu, toplumu meydana getiren temel unsurlar bağlamında ele alınmakta, adalarda yaşan kadınlar ve erkekler, Müslümanlar ve gayrimüslimler, Rumlar ve Latinler bu kitabın merkezinde yer almaktadır. Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü çağdan Osmanlı fetihlerine kadar Ege’de biriktirilen tarihsel ve kültürel tecrübelerin izlerini süren araştırmaları bir araya getiren bu kitabın öznesi imparatorlar, sultanlar ya da büyük komutanlar değil, Ege Adalarında yaşayan halklardır.

İçindekiler

-SUNUŞ  v

-EGE ADALARINDAKİ OSMANLI FETİHLERİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ – Yasemin Demircan 1

-XVII. YÜZYIL OSMANLI KAYITLARINDAN SAKIZ ADASINDAKİ EVLİLİKLERE DAİR TESPİTLER – Filiz Yaşar 19

-URBAN FUNCTIONS IN THE ISLANDS COMMUNITIES OF THE CYCLADES (17TH – EARLY 19TH CENTURY) – Dimitris Dimitropoulos 87

-EGE ADALARINDA KADINLARIN KIRSAL EKONOMİYE KATKISI – Yasemin Demircan 109

-MİDİLLİ ADASI’NDA MÜLKLER VE MÜLK SAHİPLERİ (1697-1698) – Sibel Kundakçı 125

-KÜLTÜREL GELENEK VE GÜVENLİK İHTİYACI: EGE ADALARININ SAVUNMASINDA ADALILARIN ROLÜ – Orçun Nalezen 159

-YAZARLAR HAKKINDA 212

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI