Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Biniş Ve Göç-i Hümâyûnları Teşrîfâtı

Biniş Ve Göç-i Hümâyûnları Teşrîfâtı

Biniş Ve Göç-i Hümâyûnları Teşrîfâtı

Yazar: A. Çağrı Başkurt

Libra Kitap

368 Sayfa

ISBN: 978-625-7900-85-0

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2021

(görsel: librakitap.com.tr, bilgi: fidankitap.com, librakitap.com.tr)

Kitap Hakkında

“Arşiv belgelerinden faydalanılarak hazırlanan bu kitap, saray protokolü içinde “biniş ve göçlerin hikâyesini ve uymak zorunda olunan kuralları anlatıyor. Kulaktan dolma sözlerle tanımaya çalıştığımız imparatorluk ve saray yaşantısının ne kadar ayrıntılı kurallar çerçevesinde gerçekleştiğini aktarıyor. Saray protokolü içinde saygının ne kadar önemli olduğunu, saygının yalnızca söz olarak değil, kullanılan kayık tipi, kürek sayısı, rengi ve tezyinatı gibi en ince detayına kadar ayrıntılı bir şekilde belirtildiğini görmekteyiz. Yazılı belgelerin yanı sıra dönemlerine ait görsel belgelere de dayanarak hazırlanan bu çalışmanın bir dönem İstanbul yaşantısındaki önemli bir boşluğu dolduracağını düşünmekteyim.”

M. Sinan Genim

İçindekiler

KISALTMALAR

TAKDİM

ÖNSÖZ

I. BÖLÜM – Biniş ve Göç-i Hümâyûnları Teşrîfâtı

Biniş ve Göç-i Hümâyûnlara Dair Teşrîfât

Mevsim Kürklere Geçiş

Bazı Yazışmalar

Zâyîçenin Hazırlanması

Topla Selamlama Resmi

Tebrik Resmi ve Atların Takdimi

Mehterhâne-i Hayme-i Hâssa’da Görülen Hazırlıklar

-Padişah ve Enderûn-ı Hümâyûn İçin Görülen Hazırlıklar

-Sadrazam ve Daire-i Aliyye İçin Görülen Hazırlıklar

Mimârân-ı Hâssa Tarafından Görülen Hazırlıklar

Araba Bârgîrleri ve Battaliye Çadırları

Nakliye Ücretleri

Biniş ve Göç Bahşişleri

-İhsân-ı Hümâyûn

-Atiyye-i Aliyye

Mutâd Üzere Verilen Ekmek, Buğday, Kuzu, Odun ve Kiralanan Fırınlar

Sadrazam’ın Ziyafetleri

Saltanat Kayıklarına Dair Teşrîfât

Sandal ve Filika-yı Hümâyûn

-Destâr-ı Hümâyûn Sandalı

-Keştî-i Sultânî – Valide Sultan’ın Çekdirisi

-Sultan İbrahim’in Hal‘ine Neden Olan Sandal-ı Hümâyûn Meselesi

-İstanbul’dan Sigetvar ve Edirne Yoluna Düşen Kayık-ı Hümâyûn

-Cenazelere Tahsis Edilen Sandal-ı Hümâyûn

-Göç-i Hümâyûn’da Valide Sultan’a Tahsis Edilen Sandal-ı Hümâyûn

-İltifat Maksadıyla Davet yahut Teşrîf

-Lahanacılar ve Bamyacılar Denizde

Piyade ve Zevrakçe-yi Hümâyûn

Nüzûl Merasimlerine Dair

Tasvirler Işığında Normal Formdaki ve Çekdiri Tipindeki Saltanat Kayıkları (XVI-XVII. yy)

-Sultan Süleyman (1520-1566) – I. Ahmed (1603-1617)

-II. Osman (1618-1622)

-IV. Mehmed (1648-1687)

-Âidiyeti Meçhul Çekdiri

II. BÖLÜM – 1801 Tarihli Bostancıbaşı Defteri (Sinan Genim Koleksiyonu)

Padişah’ın Kürekçileri Bostancılara Dair Teşrîfât

Defterin Tavsîfi ve Muhtevası

Nüsha Tavsifi

Tarihlenmesi

Muhtevası

-Müslümanlara Ait Mülkler

-Kadınlara Ait Mülkler

-Sultanlar

-Zevceler (Halîleler)

-Kerîmeler

-Kadın / Hanım / Hatun / Cariye

-Hemşîreler

-Vâlide / Kayınvâlide

-Erkeklere Ait Mülkler

-Yalılar

-Hâneler

-Kayıkhâneler

-Dükkânlar / Mağazalar / Hâneler

-Arsalar

-Odalar

-Köşkler

-Yahûdîlere Ait Mülkler

-Kadınlara Ait Mülkler

-Erkeklere Ait Mülkler

-Hristiyanlara Ait Mülkler

-Kadınlara Ait Mülkler

-Erkeklere Ait Mülkler

-Yalılar

-Hâneler

-Arsa / Mahzen / Değirmen / Harman-Bostan / Dükkân

-Kayıkhâne

-Şerbethâne / Şaraphâne

-Köşk

İskeleler

Limanlar

Çeşmeler

Yehûdhâneler

Camiler

Mescidler

Mektepler

Fırınlar ve Dükkânlar

TRANSKRİPSİYON METİN

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

TIPKI BASIM

KISALTMALAR

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI