Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Yelken Sporu

Yelken Sporu

Yelken Sporu

Ortak Çalışma Eseri

Türkiye Yelken Federasyonu Yayınları

46 Sayfa

Boyut: 15.9 x  23.8

Karton Kapak

1969

Kitap Hakkında

Önsöz

Aziz vatanımızın coğrafi durumu itibariyle deniz sporlarına bahşettiği imkanlar gerçekten bir lütuf mahiyetindedir.

Bununla beraber bugüne kadar yapılan çalışmaların bu imkanların müsaadesi nisbetinde olmadığı ve hatta şartları çok daha namüsait memleketlerden dahi her bakımdan geri kaldığımız bir vakıadır.

Durum böyle olmakla beraber geç te olsa meselenin üzerine eğilinmiş ve realist proğramların sür’atle tatbikine geçilmiştir.

Bu itibarla Türkiye’de genel olarak deniz ve su sporlarının gelişeceği hususunda ümit beslemek hiç de hayal sayılmamalıdır.

Deniz ve su sporları meyanında Yelkencilik hususi bir değer taşımaktadır.

Şükranla ifade etmeliyim ki, bu gün bu konuda mesuliyet deruhte etmiş bulunan arkadaşlarım davaya gönül vermiş ve tam bir amatör ruh ile işe sarılmışlardır.

Yelken sporu insan sağlığı üzerinde olduğu kadar, keza karakterinin teşekkülünde de fevkalade müessir olan bir spordur.

İtiraf etmeliyiz ki bu sporun layikiyle yapılabilmesi için tesis, eğitim ve malzeme gibi ihtiyaçların giderilmesi şarttır. Gerek federasyonun, gerek Genel Müdürlüğün bu yoldaki çalışmaları her zamankinden farklı bir mahiyet taşımaktadır.

Umarım ki sarfolunan samimane gayretler boşa gitmeyecek ve kısa zamanda meyvesini verecektir.

Ulvi Yenal

Genel Müdür

Mart, 1969- Ankara

İçindekiler

Önsöz

TEKNE VE DONANIM

TEKNENİN SEÇİLMESİ 6

 • Bindirme Kaplama 6
 • Armoz Kaplama 6
 • Kalıp Kaplama 6
 • Köşeli Kaplama 6

-Dinghy Klasları 7

-Ölçüler 7

SULARIMIZDA YARIŞILAN KÜÇÜK KLASLAR 7

 • Milletlerarası 12 Kadm Dinghy Klası 7
 • Milletlerarası 14 Kadm Dinghy Klası 8
 • Milletlerarası Finn Klası 8
 • Milletlerarası Snipe Klası 9
 • Milli Pirat Klası 9
 • Milletlerarası Şarpi Klası 10
 • Milletlerarası Flying – Dutchman Klası 11

ŞARTLI KLASLAR 12

TEK DİZAYN 12

YÜZERLİK VE SU BOŞALTMAK 13

-Yüzerlik 13

-Su Boşaltıcı 14

DONANIM 14

-Sabit Donanım 14

 • Istralya 14
 • Çarmıklar 14

-Selviçeler 15

 • Tel halatlar, İpler 15

YELKENLERİN BASILMASI 17

-Ana Yelken 17

-Flok 18

SPİNNAKER 19

YELKENLERİ CAMADANA VURMAK 19

 • Elle Sararak Camadan 20
 • Dişli Bumbada Camadan 20
 • Kamçılı Camadan 20

RÜZGAR 21

 • Rüzgar Kemereden Gelirken 22
 • Rüzgar Baştan Gelirken 22
 • Rüzgar Kıçtan Gelirken 22

DÜMENİN HAREKETLERİ 22

İleri doğru Seyirde Dümenin Hareketi 22

Geriye Doğru Seyirde Dümenin Ayni Hareketi 23

DENGE VE TRİM 23

-Teknenin Altında 24

BORİNA 25

-Rüzgar Üstüne Seyir 25

-Apaz Seyir 25

-Pupa Seyir 25

DENİZE ÇIKIŞ 25

-Rüzgar Bayrağı 26

RÜZGAR BAYRAĞI 26

SAHİLDEN ESEN RÜZGARLA DENİZE ÇIKIŞ 27

SAHİLE ESEN RÜZGARLA DENİZE ÇIKIŞ 28

SEYİRLER 29

-Apaz Seyri 29

-Borina Seyir 30

TRAMOLA 31

-Pupa Seyri 32

KAVANÇA 33

SEYİR KURALLARI 34

 • Karşı Kontralarda 34
 • Ayni Kontralarda 34

-Ses İşaretleri 34

-Siste Ses İşaretleri 35

DEVRİLME EGZERSİZİ 35

 • Ana Yelkenin Toplanışı 36
 • Salma Üstüne Çıkarak Tekneyi Doğrultmak 36

DENİZE DÜŞMEK 37

KAZAZEDENİN YANINDA BAŞ RÜZGARA DİKİLİ 37

-Sahile Dönüş 38

 • Sahile Esen Rüzgarla 38
 • SahildenEsen Rüzgarla Veya Sahile Paralele Rüzgarla 38

BAĞLAR – DİKİŞLER 39

HALATIN ÇIMASINDA KROS KIRMAK 39

 • Volta 39
 • Camadan Bağı 40
 • İzbarço Bağı 40
 • Kazık Bağı 40
 • Sancak Bağı 40
 • İskota Veya Çifte Sancak Bağı 40
 • Anele Bağı 40
 • Dikişili Kasa 41
 • Çıma Piyanı 41
 • Piyan Kasa 41

MALZEME – BAKIM 42

BEAUFORT RÜZGAR ÖLÇÜSÜ 43

KİTAPTA GEÇEN GEMİCİ DİLİ 44

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI