Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi

Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi

Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi

Ortak Çalışma Eseri

Türk Deniz Kuvvetleri Yayınları

48 Sayfa

ISBN: 978-975-409-716-0

2016

İçindekiler:

ÖNSÖZ 3

DENİZLERİN ÖNEMİ 4

GÜVENLİK DURUMU 7

-Bölgesel Güvenlik Ortamı 8

-Çevre Denizler 8

-Küresel Güvenlik Ortamı 15

-Çevre Denizlerimizin Ötesindeki Deniz alanları 16

DIŞ POLİTİKA HEDEFLERİ 18

DENİZCİLİK HEDEFLERİ 20

DENİZ KUVVETLERİ 23

-Deniz Kuvvetlerinin Özellikleri 24

-Misyon ve Görevler 25

-Mevcut Kuvvet ve Teşkilat Yapısı 25

STRATEJİ 27

HEDEFLER 28

-Kuvvet Kullanma Konsepti 29

-Kurumlar Arası İş Birliği 37

SONUÇ 41

-Notlar 42

-Kısaltmalar 46

-Tanımlar 47

Bağlantı: 

https://www.dzkk.tsk.tr/data/icerik/392/FLASH/TR/html5forpc.html?page=0

 

Yorumlar

Yorum Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI